×

طراحی و ساخت نیم طبقه اداری در سوله قدیمی

  2183  
پروژه اجرایی شهرسنگ اسلاید

نام کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: شهرسنگ

کاربری: صنعتی

متراژ: 276 مترمربع

وضعیت: اجرا شده

طراحی وساخت نیم طبقه سوله اداری ، با توجه به نیاز کارفرما برای جایگیری سه دستگاه رسیندگی، تامین فضای مناسب برای انبار طاقه های الیاف وایجاد فضای مدیریتی به سرانجام رسیده است.

طراحی سازه واجرا نیم طبقه اداری سوله
طراحی سازه واجرا نیم طبقه اداری سوله
طراحی سازه واجرا نیم طبقه اداری سوله
طراحی وساخت سوله نیم طبقه اداری
طراحی وساخت سوله نیم طبقه اداری
طراحی وساخت سوله نیم طبقه اداری
طراحی وساخت سوله نیم طبقه اداری
طراحی پلان وساخت سوله نیم طبقه اداری
طراحی پلان وساخت سوله نیم طبقه اداری
طراحی پلان و مقطع سوله سبک
طراحی پلان و مقطع سوله سبک
پروژه اجرایی شهرسنگ
پروژه اجرایی شهرسنگ
پروژه اجرایی شهرسنگ
پروژه اجرایی شهرسنگ
پروژه اجرایی شهرسنگ

طراحی وساخت سوله چند طبقه اداری هزینه بالایی برای کارفرمایان دارد.بنابراین پیشنهاد ما طراحی وساخت نیم طبقه سوله اداری در سوله های بزرگ است که این امر توسط این مهندسین مشاور طراحی و اجرا می شود در ادامه به یک نمونه پروژه که مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران طراحی و اجراء کرده است می پردازیم .مشخصات کلی سوله بدین شرح می باشد: ارتفاع 3.2 متر ، طول 26 متر،عرض 10.5 متر می باشد.سطح ایجاد شده در بالای نیم طبقه برای بارگذاری رول های الیاف ،ایجاد فضای مدیریتی یا فضایی برای دستگاه های چرخ خیاطی درنظر گرفته شده است. تحمل 250 کیلوگرم بار در هر متر مربع ، قرارداشتن جدا کننده بین فضای داخلی(داخل نیم طبقه) ومحیط خارجی(خارج نیم طبقه) فضای ایزوله ای را با استفاده از طلق های شفاف پلی کربنات برای جدا کننده بین فضاهای داخلی ان استفاده شده است ونوع طراحی سازه نیم طبقه سوله اداری به صورت سازه خرپایی(سازه های فلزی مثلثی بین ستون ها) است؛ که با توجه به بارهای استاتیکی و دینامکی طراحی ،مونتاژ ونصب شده است.

 


ثبت سفارش طراحی سازه خاص آنلاین

 


طراحی سازه واجرا نیم طبقه اداری سوله
طراحی سازه واجرا نیم طبقه اداری سوله
طراحی سازه واجرا نیم طبقه اداری سوله
طراحی وساخت سوله نیم طبقه اداری
طراحی وساخت سوله نیم طبقه اداری
طراحی وساخت سوله نیم طبقه اداری
طراحی وساخت سوله نیم طبقه اداری
طراحی پلان وساخت سوله نیم طبقه اداری
طراحی پلان وساخت سوله نیم طبقه اداری
طراحی پلان و مقطع سوله سبک
طراحی پلان و مقطع سوله سبک
پروژه اجرایی شهرسنگ
پروژه اجرایی شهرسنگ
پروژه اجرایی شهرسنگ
پروژه اجرایی شهرسنگ
پروژه اجرایی شهرسنگ

پروژه های مشابه