طراحی سازه واجرا نیم طبقه اداری سوله
  64  

طراحی و ساخت نیم طبقه اداری سوله

طراحی و ساخت نیم طبقه اداری سوله


مشخصات پروژه طراحی و ساخت نیم طبقه اداری سوله

نام پروژه: طراحی و ساخت نیم طبقه اداری سوله

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: شهرسنگ

کاربری: صنعتی

متراژ: 276 مترمربع

وضعیت: اجرا شده

طراحی وساخت نیم طبقه سوله اداری ، با توجه به نیاز کارفرما برای جایگیری سه دستگاه رسیندگی، تامین فضای مناسب برای انبار طاقه های الیاف وایجاد فضای مدیریتی به سرانجام رسیده است.


طراحی سازه واجرا نیم طبقه اداری سوله
طراحی سازه واجرا نیم طبقه اداری سوله
طراحی سازه واجرا نیم طبقه اداری سوله
طراحی وساخت سوله نیم  طبقه اداری
طراحی وساخت سوله نیم  طبقه اداری
طراحی وساخت سوله نیم  طبقه اداری
طراحی وساخت سوله نیم  طبقه اداری
طراحی پلان وساخت سوله نیم  طبقه اداری
طراحی پلان وساخت سوله نیم  طبقه اداری
طراحی پلان و مقطع سوله سبک
طراحی پلان و مقطع سوله سبک
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ