مجتمع تجاری اداری
  2765  

طراحی ساختمان اداری سعادت آباد

طراحی معماری ساختمان اداری


مشخصات پروژه طراحی ساختمان اداری سعادت آباد

نام پروژه: طراحی ساختمان اداری سعادت آباد

نام کارفرما: جناب آقای مرادی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: سعادت آباد

کاربری: اداری-تجاری

متراژ: 1200متر مربع

وضعیت: در حال طراحی

ساختمان اداری-تجاری سعادت آباد توسط تیم مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران در حال طراحی می باشد.


مجتمع تجاری
مجتمع تجاری اداری
مجتمع تجاری اداری
مجتمع تجاری اداری
مجتمع تجاری اداری
طراحی ساختمان اداری
مجتمع تجاری اداری
مجتمع تجاری اداری
دیاگرام ساختمان اداری
دیاگرام ساختمان اداری
دیاگرام ساختمان اداری
ساختمان اداری
دیاگرام ساختمان اداری
دیاگرام ساختمان اداری
دیاگرام ساختمان اداری
طراحی ساختمان اداری
مجتمع تجاری اداری سعادت آباد
مجتمع تجاری اداری سعادت آباد
مجتمع تجاری سعادت آباد
مجتمع تجاری سعادت آباد
مجتمع تجاری اداری سعادت آباد
مجتمع تجاری اداری سعادت آباد
مجتمع تجاری سعادت آباد
مجتمع تجاری سعادت آباد
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ