طراحی ساختمان تجاری اداری
  1483  

طراحی مجتمع تجاری و اداری ساری

طراحی مجتمع تجاری و اداری


مشخصات پروژه طراحی مجتمع تجاری و اداری ساری

نام پروژه: طراحی مجتمع تجاری و اداری ساری

نام کارفرما: آقای مهندس قزوینی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: ساری

کاربری: تجاری و اداری

متراژ: 3000

وضعیت: در حال طراحی

طراحی مجتمع اداری و تجاری در ساری


طراحی مجتمع تجاری اداری
طراحی مجتمع تجاری اداری
طراحی مجتمع اداری
طراحی مجتمع اداری
طراحی مجتمع اداری
طراحی مجتمع اداری
طراحی مجتمع اداری
طراحی مجتمع اداری
طراحی مجتمع اداری
طراحی مجتمع اداری
طراحی مجتمع اداری
طراحی ساختمان تجاری اداری
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ