دید شب سازه طراحی شده مزرعه پرورش ماهی
  113  

طراحی فاز صفر مزرعه پرورش ماهی

طراحی و احداث سالن پرورش ماهی


مشخصات پروژه طراحی فاز صفر مزرعه پرورش ماهی

نام پروژه: طراحی فاز صفر مزرعه پرورش ماهی

نام کارفرما: شرکت کشت و صنعت خوشه صبا

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: منطقه آزاد ارس

کاربری: صنعتی

متراژ: 1800

وضعیت: در حال اجرا

مزرعه پرورش ماهی به منظور مقاصد تجاری در محدوده رود ارس در آذربایجان غربی طراحی شده است. 360 حوضچه به شکل الماس در دو بلوک کنار هم قرار گرفته است که چالش اصلی این پروژه طراحی سازه سقف می باشد که در کنار مسائل فنی پرورش ماهی، زیبایی و مقاومت سازه نیز اهمیت ویژه ای دارد.


کانسپت اولیه طراحی سازه صنعتی پرورش ماهی
دیاگرام طراحی مزرعه پرورش ماهی
آنالیز خورشید سایت مزرعه پرورش ماهی
پلان استخر مزرعه پروش ماهی
پلان ستون گذاری مزرعه پرورش ماهی
مقطع مزرعه پرورش ماهی
پرسپکتیو مزرعه پرورش ماهی
طراحی نما سازه صنعتی پرورش ماهی
طراحی سالن بازدید مزرعه پرورش ماهی
دید شب سازه طراحی شده مزرعه پرورش ماهی
دید شب سازه طراحی شده مزرعه پرورش ماهی
دید شب سازه طراحی شده مزرعه پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
طراحی تاسیسات مکانیکی حوزچه های پرورش ماهی
طراحی تاسیسات مکانیکی حوزچه های پرورش ماهی
ورودی به سالن ایزوله پرورش ماهی
ورودی به سالن ایزوله پرورش ماهی
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ