×

طراحی فاز صفر مزرعه پرورش ماهی

  1561  
طراحی معماری و سازه مجموعه پرورش ماهی

نام کارفرما: شرکت کشت و صنعت خوشه صبا

تیم طراحی:  طراحی پرورش ماهی :مهندس مجیدسربازی | طراحی معماری و سازه سقف:مهندسین مشاور دکتر سرور وهمکاران

محل پروژه: منطقه آزاد ارس

کاربری: صنعتی

متراژ: 24000 هکتار

وضعیت: در حال اجرا

مزرعه پرورش ماهی به منظور مقاصد تجاری در محدوده رود ارس در آذربایجان غربی طراحی شده است. 360 حوضچه به شکل الماس در دو بلوک کنار هم قرار گرفته است که چالش اصلی این پروژه طراحی سازه سقف می باشد که در کنار مسائل فنی پرورش ماهی، زیبایی و مقاومت سازه نیز اهمیت ویژه ای دارد.

کانسپت اولیه طراحی سازه صنعتی پرورش ماهی
دیاگرام طراحی مزرعه پرورش ماهی
آنالیز خورشید سایت مزرعه پرورش ماهی
پلان استخر مزرعه پروش ماهی
پلان ستون گذاری مزرعه پرورش ماهی
مقطع مزرعه پرورش ماهی
پرسپکتیو مزرعه پرورش ماهی
طراحی نما سازه صنعتی پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
طراحی تاسیسات مکانیکی حوزچه های پرورش ماهی
طراحی تاسیسات مکانیکی حوزچه های پرورش ماهی
ورودی به سالن ایزوله پرورش ماهی
ورودی به سالن ایزوله پرورش ماهی
طراحی سالن بازدید مزرعه پرورش ماهی
دید شب سازه طراحی شده مزرعه پرورش ماهی
دید شب سازه طراحی شده مزرعه پرورش ماهی
دید شب سازه طراحی شده مزرعه پرورش ماهی
حوضچه پرورش ماهی
ساخت واجرا استخر پرورش ماهی
حوضچه هشت ضلعی پرورش ماهی
سازه استخر پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی

با توجه به کاربری این پروژه از پولک های ماهی به عنوان کانسپت طرح اولیه برای طراحی سقف پوشش روی حوضچه های ماهی ایده گرفته شد.


کانسپت اولیه طراحی سازه صنعتی پرورش ماهی
برای فضای بازدید دو واریانت در نظر گرفته شده است. این فضا به منظور آنکه بازدیدکنندگان بدون ورود به سالن پرورش ماهی از آن دیدن کنند در نظر گرفته شده است. فضای آبی و قرمز در دیاگرام زیر نشان دهنده این دو واریانت می باشد.

دیاگرام طراحی مزرعه پرورش ماهی
طراحی سالن بازدید مزرعه پرورش ماهی
شماره گذاری هر حوضچه بر اساس محل قرارگیری در سالن نام گذاری شده است. که L و R نشان دهنده آن است که هر حوضچه در کدام سمت سالن قرار دارد. اولین عدد روی هر حوضچه نشان دهنده ردیف و دومین عددنشان دهنده ستونی است که حوضچه قرار دارد.

سالن ایزوله پرورش ماهی
از مزیت های بیم کردن تاسیسات مکانیکی آن است که در صورت ایجاد مشکل در سیستم تاسیسات با مراجعه به مدل سه بعدی به راحتی امکان تشخیص وجود دارد.

طراحی تاسیسات مکانیکی حوزچه های پرورش ماهی
طراحی تاسیسات مکانیکی حوزچه های پرورش ماهی
دید شب سازه طراحی شده مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی


ثبت سفارش طراحی آنلاین


 


کانسپت اولیه طراحی سازه صنعتی پرورش ماهی
دیاگرام طراحی مزرعه پرورش ماهی
آنالیز خورشید سایت مزرعه پرورش ماهی
پلان استخر مزرعه پروش ماهی
پلان ستون گذاری مزرعه پرورش ماهی
مقطع مزرعه پرورش ماهی
پرسپکتیو مزرعه پرورش ماهی
طراحی نما سازه صنعتی پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
سالن ایزوله پرورش ماهی
طراحی تاسیسات مکانیکی حوزچه های پرورش ماهی
طراحی تاسیسات مکانیکی حوزچه های پرورش ماهی
ورودی به سالن ایزوله پرورش ماهی
ورودی به سالن ایزوله پرورش ماهی
طراحی سالن بازدید مزرعه پرورش ماهی
دید شب سازه طراحی شده مزرعه پرورش ماهی
دید شب سازه طراحی شده مزرعه پرورش ماهی
دید شب سازه طراحی شده مزرعه پرورش ماهی
حوضچه پرورش ماهی
ساخت واجرا استخر پرورش ماهی
حوضچه هشت ضلعی پرورش ماهی
سازه استخر پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی
طراحی سازه و معماری مزرعه پرورش ماهی

پروژه های مشابه