×

طراحی سازه کابلی سردر

  5718  
طراحی سازه سر در کابلی ساختمان مسکونی

نام کارفرما: بخش خصوصی

تیم طراحی: زهره بیات| امیرحسین سرور| امیرحسین قورچیان

محل پروژه: فرمانیه

کاربری: مسکونی

متراژ: دهانه 17 متری

وضعیت: اجرا شده

طراحی سازه و معماری سردر کابلی فرمانیه یک تعامل کامل بین تیم معماری و تیم سازه مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران می باشد

.

طراحی سردر
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی معماری سردر ورودی
طراحی معماری سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سردر کابلی
طراحی سردر کابلی
طراحی سردر کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سردر با سازه کابلی
طراحی سردر با سازه کابلی
طراحی سردر با سازه کابلی
طراحی سردر با سازه کابلی
طراحی سر در ورودی کابلی
طراحی سر در ورودی کابلی

در ابتدا طرح های معماری بسیار زیادی با هندسه مختلف برای کابل ها طراحی شد و در نهایت شکل نهایی که در تصاویر قابل رویت می باشد از جانب کارفرما پذیرفته شد. مدت زمان طراحی سازه این پروژه حدود 4 هفته به طول انجامید. طراحی سازه کابلی سردر به کمک نرم افزار سپ انجام شد. در ابتدای طراحی سازه بازدیدهای میدانی جهت بررسی بستر ستون ها صورت گرفت. طول کل عرشه 17 متر می باشد که کلیه بارهای ثقلی به کمک 72 کابل به طول های مختلف به دو ستون لوله ای شکل منتقل می شوند. مقطع ستون های مورد استفاده در این سازه از نوع لوله مانیسمان به قطر 20 سانتی متر می باشد. چالش اصلی این پروژه تکیه گاه یکی از ستون ها بود که بر روی وید قرار می گرفت که به کمک کاشت انکربولت در دیوارهای بتنی اطراف وید این مشکل حل شد.


طراحی سردر با سازه کابلی
طراحی سردر با سازه کابلی


برای جلوگیری از ناپایداری سازه در برابر بار جانبی عرشه سقف با ایجاد یک غلاف که به کمک قوطی های سقف ایجاد شده است به ستون مقید شده است که این فضا برای جلوگیری از آسیب رسیدن به ستون ها با مصالح الاستومری پر شده است. زیرسازی و اسکلت  قسمت های زیر سردر که بتن اکسپوز به کار رفته است شامل چهار IPE200 می باشد که علاوه بر تحمل بارهای ثقلی ناشی از وزن بتن اکسپوزها، برای مهار جانبی ستون های لوله ای نیز مورد استفاده قرار گرفته اند.
 

طراحی سردر با سازه کابلی


یکی از مسائل مورد بحث مساله آب بندی سقف بود. با توجه به نظر کارفرما مبنی بر شیب در راستای طول، با توجه به ضخامت کم عرشه و ایجاد حداقل شیب مساله چالش برانگیزی بود که با رفت و برگشت ها میان تیم معماری و سازه مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران و مدلسازی بسیار دقیق سازه و معماری به کمک نرم افزار رویت این چالش بر طرف شد.طراحی سازه کابلی در پروژه های دیگر دفتر مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران مورد استفاده قرار گرفته است.


طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سردر با سازه کابلی
طراحی سردر با سازه کابلی


در طراحی سازه کابلی دو نوع رفتار کلی در کابل ها حاکم می باشد. نوع اول این رفتار را در پروژه طراحی سازه مانژ اسب سواری که بار بر روی کابل ها قرار گرفته اند قابل مشاهده است که با آنها اصطلاحا سازه های معلق کابلی می گویند. رفتار دوم مشابه با طراحی سازه کابلی سردر می باشد که به آنها اصطلاحا سازه های متکی به کابل گویند.


طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلیثبت سفارش طراحی سردر ورودی آنلاین


طراحی سردر
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی معماری سردر ورودی
طراحی معماری سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه سردر ورودی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سردر کابلی
طراحی سردر کابلی
طراحی سردر کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سردر با سازه کابلی
طراحی سردر با سازه کابلی
طراحی سردر با سازه کابلی
طراحی سردر با سازه کابلی
طراحی سر در ورودی کابلی
طراحی سر در ورودی کابلی

پروژه های مشابه