×

طراحی نما ساختمان اداری مات

  4526  
طراحی نما ساختمان اداری مات

نام کارفرما: شرکت مات

محل پروژه: تهران-فرشته

کاربری: اداری

متراژ: 2300متر مربع

وضعیت: طراحی

درخواست طراحی نما ساختمان اداری با توجه به خواسته کارفرمای محترم  به شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران (سرور استودیو) اعلام گردید.

طراحی نما ساختمان اداری
طراحی نما ساختمان اداری
طراحی نما ساختمان اداری
طراحی نما ساختمان اداری

طراحی نما ساختمان اداری


ثبت سفارش طراحی نما آنلاین


طراحی نما ساختمان اداری
طراحی نما ساختمان اداری
طراحی نما ساختمان اداری
طراحی نما ساختمان اداری

پروژه های مشابه