اجرا و نصب پارتیشن شیشه ای اداری
  45  

طراحی و نصب پارتیشن شیشه ای اداری

طراحی و اجرای پارتیشن شیشه ای اداری


مشخصات پروژه طراحی و نصب پارتیشن شیشه ای اداری

نام پروژه: طراحی و نصب پارتیشن شیشه ای اداری

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: تهران

کاربری: اداری

متراژ: 600 متر مربع

وضعیت: اجرا شده

طراحی و نصب پارتیشن شیشه ای اداری


اجرا و نصب پارتیشن شیشه ای اداری
اجرا و نصب پارتیشن شیشه ای اداری
اجرا و نصب پارتیشن شیشه ای اداری
اجرا و نصب پارتیشن شیشه ای اداری
اجرا و نصب پارتیشن شیشه ای اداری
اجرا و نصب پارتیشن شیشه ای اداری
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ