×

طراحی کلوزت روم میلاک

  1520  
طراح کلوزت روم مدرن طراح کلوزت روم مدرن اجرای کلوزت روم اجرای کلوزت روم

نام کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: نیاوران

کاربری: مسکونی

وضعیت: اجرا شده

طراحی کلوزت روم در اتاق مستر با توجه به نیازهای کارفرما

نقشه فاز دو طراحی کلوزت
طراحی فاز دو کلوزت روم
طراحی فاز دو کلوزت روم
طراحی فاز دو کلوزت روم
نقشه فاز دو طراحی کلوزت
طراحی سه بعدی اتاق لباس
اجرای کلوزت روم
اجرای کلوزت روم
اجرای کلوزت روم

طراحی این اتاق لباس با توجه به نیاز اولیه کارفرما برای تامین حداقل 160 جفت کفش آغاز شد.

اجرای این کلوزت روم بر اساس یک برنامه زمان بندی شده با محدودیت سه هفته ای برنامه ریزی شد که تمامی کار براساس نقشه های آتلیه معماری ساخته و نصب شد.

طراحی فاز دو کلوزت روم
طراحی فاز دو کلوزت روم
در ادامه با توجه به فضایی که در اختیار بود 8 قفسه برای لباس، شلوار، چمدان تعبیه شد که با توجه به درخواست کارفرما همه ی قفسه ها داری نور مستقیم بودند.

نقشه فاز دو طراحی کلوزت

طراحی فاز دو کلوزت روم
نقشه فاز دو طراحی کلوزت
طراحی ایلند مرکزی در مرکز این کلوزت روم نیز از ویژگی های آن محسوب می شود که برای قرار دادن کمربند، ساعت و کراوات درنظر گرفته شده که از قسمت فوقانی برای دیده شده از شیشه استفاده شده است.

طراحی سه بعدی اتاق لباس
طراحی کلوزت به سبک مدرن انجام شده است ولی استفاده از رنگ چوب در متریال استفاده شده موجب شده تا با کلیت منزلی که این کلوزت در آن قرار دارد و به سبک کلاسیک نزدیک تر است همخوانی داشته باشد.

طراح کلوزت روم مدرن
طراح کلوزت روم مدرن
درادامه چند تصویر از اجرای کلوزت مشاهده می کنید که در صورت مقایسه با تصاویر طراحی شده مطابقت طراحی و اجرا کاملا حس می شود و همینطور نشان دهنده آن است که کاربری کلوزت با نیاز کارفرما حاصل شده است.

اجرای کلوزت روم
اجرای کلوزت روم
اجرای کلوزت روم
اجرای کلوزت روم
اجرای کلوزت روم
 


ثبت سفارش طراحی کلوزت آنلاین

 


نقشه فاز دو طراحی کلوزت
طراحی فاز دو کلوزت روم
طراحی فاز دو کلوزت روم
طراحی فاز دو کلوزت روم
نقشه فاز دو طراحی کلوزت
طراحی سه بعدی اتاق لباس
اجرای کلوزت روم
اجرای کلوزت روم
اجرای کلوزت روم

پروژه های مشابه