طراح کلوزت روم مدرن طراح کلوزت روم مدرن اجرای کلوزت روم اجرای کلوزت روم
  340  

طراحی کلوزت روم میلاک


مشخصات پروژه طراحی کلوزت روم میلاک

نام پروژه: طراحی کلوزت روم میلاک

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: نیاوران

کاربری: مسکونی

متراژ: 

وضعیت: اجرا شده

طراحی کلوزت روم در اتاق مستر با توجه به نیازهای کارفرما


نقشه فاز دو طراحی کلوزت
طراحی فاز دو کلوزت روم
طراحی فاز دو کلوزت روم
طراحی فاز دو کلوزت روم
نقشه فاز دو طراحی کلوزت
طراحی سه بعدی اتاق لباس
طراح کلوزت روم مدرن
طراح کلوزت روم مدرن
اجرای کلوزت روم
اجرای کلوزت روم
اجرای کلوزت روم
اجرای کلوزت روم
اجرای کلوزت روم
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ