×

طراحی داخلی مدرن ساختمان مسکونی تراسه

  647  
طراحی آشپزخانه مدرن

نام کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: پردیس

کاربری: مسکونی

وضعیت: در حال طراحی

طراحی داخلی ساختمان مسکونی تراسه در شهر پردیس به سبک مدرن با توجه به نیاز کارفرما انجام شد.

طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی پارکینگ با حداکثر ظرفیت
طراحی پارکینگ با حداکثر ظرفیت
طراحی لابی کوچک ساختمان مسکونی
طراحی لابی کوچک ساختمان مسکونی
طراحی سرویس بهداشتی مدرن
طراحی سرویس بهداشتی مدرن

طراحی داخلی ساختمان مسکونی تراسه پس از گذراندن طراحی معماری پلان و طراحی سازه آغاز شد. در این مرحله پس از شناخت نیازهای کارفرما و میزان بودجه در نظر گرفته شده طراحی به سبک مدرن انجام شد.

 


ثبت سفارش طراحی دکوراسیون داخلی آنلاین

 


طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی پارکینگ با حداکثر ظرفیت
طراحی پارکینگ با حداکثر ظرفیت
طراحی لابی کوچک ساختمان مسکونی
طراحی لابی کوچک ساختمان مسکونی
طراحی سرویس بهداشتی مدرن
طراحی سرویس بهداشتی مدرن

پروژه های مشابه