طراحی داخلی اداری
  437  

کانسپت طراحی فضای اداری

طراحی دفتر اداری


مشخصات پروژه کانسپت طراحی فضای اداری

نام پروژه: کانسپت طراحی فضای اداری

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

تیم طراحی: زهره بیات

محل پروژه: خیابان مرعماد

کاربری: اداری

متراژ: 

وضعیت: در دست طراحی

طراحی دفتراداری واقع شده در خیابان میرعماد که با توجه به رویکرد طراحی فضای اداری باز طراحی شده و چند کانسپت اولیه ارائه شده است.


طراحی فضای اداری
طراحی فضای اداری
طراحی فضای اداری
طراحی دفتر کار اداری
طراحی دفتر کار اداری
طراحی دفتر کار اداری
طراحی داخلی اداری
طراحی داخلی اداری
طراحی داخلی اداری
پروژه های مشابه


طراحی پلان اداری

طراحی پلان اداری

پلان های اداری بر اساس ماهیت ، اندازه و هویت شغلی شرکت ها طراحی می شوند. طراحی هیچ دو دفتری یکسان نیستند و هر محل کار متناسب با کارمندان و فعالیت های آن نیازهای مختلفی دارد. کارمندان مدت بیشتری از شبانه روز را در فضای اداری می گذرانند بنابراین توجه به...

  2334  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ