طراحی ورودی باغ ایرانی پلان طراحی باغ ایرانی طراحی مقطع باغ ایرانی طراحی مقطع باغ ایرانی
  1094  

طراحی باغ ایرانی

طراحی باغ ایرانی


مشخصات پروژه طراحی باغ ایرانی

نام پروژه: طراحی باغ ایرانی

نام کارفرما: آقای چن

آرشیتکت: زهره بیات

تیم طراحی: زهره بیات| امیرحسین سرور| کتایون توتونی| ریحانه حسینی

محل پروژه: جزیره هاینان چین

کاربری: عمومی

متراژ: 550 مترمربع

وضعیت: در حال طراحی

این پروژه طراحی فضایی با کاربری رستوران و کافی شاپ در جزیره ی هاینان در کشور چین می باشد. در طراحی این پروژه به اصول طراحی معماری باغ ایرانی توجه می شود. مطابق با خواسته ی کارفرما این پروژه به صورت یک باغ ایرانی طراحی می شود.


طراحی ورودی باغ ایرانی
طراحی باغ ایرانی
طراحی باغ ایرانی
پلان طراحی باغ ایرانی
طراحی مقطع باغ ایرانی
طراحی مقطع باغ ایرانی
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ