طراحی پت شاپ
  437  

طراحی داخلی پت شاپ

طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ


مشخصات پروژه طراحی داخلی پت شاپ

نام پروژه: طراحی داخلی پت شاپ

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: خیابان اندرزگو

کاربری: تجاری

متراژ: 33

وضعیت: اجرا شده

طراحی و بازسازی دکوراسیون داخلی پت شاپ
این پت شاپ قسمتی از یک مجموعه کلی برای حیوانات خانگی قرار گرفته بود. قسمت های دیگر این مجموعه شامل کلینک و محل نگه داری حیوانات خانگی بعد از درمان می باشد.


پت شاپ طراحی داخلی
پت شاپ طراحی داخلی
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی پلان پت شاپ
طراحی پت شاپ
طراحی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
پت شاپ طراحی
پت شاپ طراحی
پت شاپ طراحی
پت شاپ طراحی
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ