مقاوم سازی پنجره
  2030  

مقاوم سازی فریم پنجره با ابعاد بزرگ مولیون و ترانزوم

مقاوم سازی فریم پنجره


مشخصات پروژه مقاوم سازی فریم پنجره با ابعاد بزرگ مولیون و ترانزوم

نام پروژه: مقاوم سازی فریم پنجره با ابعاد بزرگ مولیون و ترانزوم

نام کارفرما: جناب آقای علیرضا هاشمی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: فرمانیه

کاربری: اداری

متراژ: ابعاد پنجره 3.40*2

وضعیت: در دست اجرا

طراحی سازه 


دفترچه محاسبات کنترل مولیون و ترنزوم نمای شمالی ساختمان اجلاس در ارتفاع تقریبا 8.5 متر
 
کنترل باربری المان های موجود و تقویت آنها و سناریوی آزمایش
 


مقاوم سازی پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
طراحی سازه پنجره
مقاوم سازی فریم پنجره و مولیون
مقاوم سازی فریم پنجره و مولیون
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ