×

بازسازی دکوراسیون داخلی فضای نشیمن

  942  
طراحی دکوراسیون داخلی منزل طراحی دکوراسیون داخلی منزل

نام کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: خیابان فلسطین

کاربری: مسکونی

متراژ: 100 مترمربع

وضعیت: در دست طراحی

طراحی داخلی واحد مسکونی در محدوده خیابان فلسطین جهت نوسازی به متراژ 100 متر مربع به مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران معرفی شد.

طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
بازسازی و طراحی حیاط خلوت
بازسازی و طراحی حیاط خلوت
بازسازی دکوراسیون داخلی منزل
بازسازی دکوراسیون داخلی منزل
بازسازی دکوراسیون داخلی منزل

هدف از بازسازی این واحد مسکونی اصلاح عملکرد بهتر و استفاده درست از فضاها بوده است. در این طراحی تلاش شده است که با تغییرات جزیی ولی اساسی در کاربری،  فضاهایی با کاربردهای مختلف مانند فضای نشیمن، هال جهت قرار دادن تلویزیون و فضای ناهارخوری ایجاد کرد. 

طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل

استفاده از متریال های طبیعی و گرم از نیاز های کارفرما برای داشتن محیطی گرم و صمیمی بود.

طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
 
طراحی حیاط خلوت مشرف به واحد مسکونی نیز از نیازهای اصلی کارفرما بود تا وضعیت موجود آن، باعث ایجاد فضایی نامناسب برای دید از داخل به بیرون نشود. بنابراین  فضای سبزی که در کنار آن آن فضایی برای نشستن تعبیه شد.

بازسازی و طراحی حیاط خلوت
بازسازی و طراحی حیاط خلوت

در ادامه چند تصویر از وضعیت موجود آن مشاهده می کنید که با مقایسه با تصاویر سه بعدی طراحی شده متوجه میزان تغیرات برای کاربری بهتر خواهید شد.

بازسازی دکوراسیون داخلی منزل
بازسازی دکوراسیون داخلی منزل
بازسازی دکوراسیون داخلی منزلثبت سفارش طراحی دکوراسیون داخلی آنلاین


طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
بازسازی و طراحی حیاط خلوت
بازسازی و طراحی حیاط خلوت
بازسازی دکوراسیون داخلی منزل
بازسازی دکوراسیون داخلی منزل
بازسازی دکوراسیون داخلی منزل

پروژه های مشابه