طراحی دکوراسیون داخلی منزل طراحی دکوراسیون داخلی منزل
  261  

بازسازی دکوراسیون داخلی فضای نشیمن

طراحی دکوراسیون فضای نشمین


مشخصات پروژه بازسازی دکوراسیون داخلی فضای نشیمن

نام پروژه: بازسازی دکوراسیون داخلی فضای نشیمن

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: خیابان فلسطین

کاربری: مسکونی

متراژ: 100 مترمربع

وضعیت: در دست طراحی

طراحی داخلی واحد مسکونی در محدوده خیابان فلسطین جهت نوسازی به متراژ 100 متر مربع به مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران معرفی شد.


طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
بازسازی و طراحی حیاط خلوت
بازسازی و طراحی حیاط خلوت
بازسازی دکوراسیون داخلی منزل
بازسازی دکوراسیون داخلی منزل
بازسازی دکوراسیون داخلی منزل
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ