×

طراحی مجتمع مسکونی کهریزک

  2800  
طراحی مجتمع مسکونی کهریزک

نام کارفرما: جناب آقای حقیقی

تیم طراحی: زهره بیات| امیرحسین سرور| کتایون توتونی| ریحانه حسینی

محل پروژه: تهران| کهریزک

کاربری: مسکونی

متراژ: 200 متر مربع

وضعیت: در حال اجرا

پروژه ی مجتمع مسکونی کهریزک، شامل طراحی پلان، سازه و نما می باشد. در ادامه پلان تیپ طبقات و پارکینگ، همچنین تصاویر نمای طراحی شده آورده شده است. این پروژه در حال اجرا می باشد.

طراحی پلان مجتمع مسکونی کهریزک
طراحی پلان مجتمع مسکونی کهریزک
طراحی نمای مجتمع مسکونی کهریزک
طراحی نما مجتمع مسکونی
طراحی نما مجتمع مسکونی
طراحی اسکلت بتنی و اجرا
طراحی اسکلت بتنی و اجرا
طراحی اسکلت بتنی و اجرا
Residential complex facade
Residential complex facade
Residential complex facade
اجرای نمای آجر کهریزک
اجرای نمای آجر کهریزک

فرآیند طراحی معماری این مجتمع مسکونی، با طراحی پلان واحدها آغاز شد. نیاز کارفرما، واحدهایی با متراژهای تقریبا برابر بود. بنابراین سعی شد تا واحدهایی با متراژ تقریبا یکسان طراحی شود. بعد از طراحی پلان واحدها و تامین پارکینگ برای واحد ها، طراحی نما آغاز شد. نما این پروژه، طبق خواسته ی کارفرما، نمایی ایرانی، طراحی شد.


Residential complex facade


پلان هر طبقه شامل 4 واحد با متراژ تقریبا یکسان می باشد. متراژ هر واحد حدودا 60 متر مربع است. داشتن 4 واحد با متراژهای نزدیک به هم یکی از خواسته های کارفرمای پروژه بود. یکی دیگر از قسمت های طراحی شده این پروژه، طراحی نمای آن است. نمای این ساختمان طبق خواسته ی کارفرما با الگوهای ایرانی، با استفاده از آجر طراحی شد. در ادامه پلان پارکینگ و پلان تیپ طبقات این مجتمع مسکونی آورده شده است. 

طراحی پلان مجتمع مسکونی کهریزک
ورودی پارکینگ در قسمت شمالی ساختمان و ورودی ساختمان در سمت غرب قرار گرفته است. هر 4 واحد، دارای دو اتاق خواب می باشند. در دو واحد شمالی، تفکیک فضا به گونه ای انجام شده است که یکی ازاتاق خواب ها و همینطور آشپزخانه از سمت شمال نور بگیرند و ورودی بالکن از اتاق خواب ها می باشد. در واحدهای جنوبی، ورودی بالکن ها، از آشپزخانه می باشد.

طراحی پلان مجتمع مسکونی کهریزک
طراحی نمای مجتمع مسکونی کهریزک


طراحی نما مجتمع مسکونی


نمای ساختمان های این مجتمع مسکونی، با توجه به معماری ایرانی طراحی شده است. متریال غالب استفاده شده در نما، آجر می باشد. سیمان سفید و کاشی فیروزه ای نیز از دیگر متریال مورد استفاده در طراحی است.
 

Residential complex facade
طراحی نما مجتمع مسکونی
همان طور که در تصویر مشاهده می شود، در بالکن ها از آجرچینی مشبک استفاده شده است. دلیل استفاده از این نوع آجرچینی، قرار گرفتن پکیج ها در بالکن می باشد که با استفاده از این نوع آجرچینی پوشانده می شوند و در نتیجه نما به لحاظ بصری کیفیت خود را حفظ می کند.


Residential complex facade


طراحی نما مجتمع مسکونی


طراحی لنداسکیپ و فضای سبز مجتمع مسکونی کهریزک


در ادامه پروژه طراحی معماری و سازه 6 بلوک مجتمع مسکونی کهریزک، پروژه طراحی لند اسکیپ نیز به مجموعه سروراستودیو سپرده شد که با توجه به نیاز کارفرما برای داشتن جایگاه پارک بیشتر تقریبا 80 درصد فضای محوطه به فضاهای سرپوشیده جهت پارک خودروها اختصاص داده شد.

طراحی پلان لنداسکیپ مجتمع مسکونی

طراحی پلان لنداسکیپ مجتمع مسکونی

طراحی پلان لنداسکیپ مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
بخشی از فضای باقی مانده از محوطه مجتع مسکونی به زمین ورزشی برای نوجوانان و جوانان جهت فعالیت های ورزشی اختصاص داده شد.

طراحی زمین ورزشی در مجتمع مسکونی
طراحی زمین ورزشی در مجتمع مسکونی
طراحی فضای باز برای کودکان از بخش های مهم طراحی محوطه این مجتمع مسکونی محسوب می شود که با در نظر گرفتن مسائل ایمنی انجام شده است.

طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی سردرورودی مجتمع مسکونی کهریزک با قابلیت داشتن محلی برای استراحت نگهبان مجتمع با توجه به معماری کلی ساختمان های مجتمع انجام شد.

طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
فضای زیر مرتبط به یک الاچیق کوچک جهت گردهمایی های داخل مجتمع و گذراندن عصر تابستان در سایه زیر آن برای ساکنین مجتمع در نظر گرفته شد.

طراحی الاچیق مجتمع مسکونی
طراحی الاچیق مجتمع مسکونی
در ادامه تعدادی از تصاویر اجرایی مجتمع مسکونی که همگی بر اساس نقشه های فازدو که منطبق با طراحی های انجام شده می باشد، مشاهده می فرمایید.

اجرای نمای آجر کهریزک
اجرای نمای آجر کهریزک

اجرای مجتمع مسکونی کهریزک

اجرای مجتمع مسکونی کهریزک

اجرای مجتمع مسکونی کهریزک



طراحی پلان مجتمع مسکونی کهریزک
طراحی پلان مجتمع مسکونی کهریزک
طراحی نمای مجتمع مسکونی کهریزک
طراحی نما مجتمع مسکونی
طراحی نما مجتمع مسکونی
طراحی اسکلت بتنی و اجرا
طراحی اسکلت بتنی و اجرا
طراحی اسکلت بتنی و اجرا
Residential complex facade
Residential complex facade
Residential complex facade
اجرای نمای آجر کهریزک
اجرای نمای آجر کهریزک

پروژه های مشابه