اجرای سازه فلزی اجرای سازه فلزی اجرای سازه فلزی اجرای سازه فلزی اجرای سازه فلزی اجرای سازه فلزی اجرای سازه فلزی اجرای سازه فلزی اجرای سازه فلزی اجرای سازه فلزی اجرای سازه فلزی
  3393  

اجرای اسکلت فلزی

اجرای اسکلت فلزی در تهران


مشخصات پروژه اجرای اسکلت فلزی

نام پروژه: اجرای اسکلت فلزی

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: تهران

کاربری: مسکونی

متراژ: 1100

وضعیت: در حال ساخت

طراحی و اجرا سازه بسته به نظر کارفرما، ساختگاه و دیگر عوامل می تواند به صورت بتنی یا فولادی باشد. چنانچه طراحی سازه  فولادی باشد، بحث ساخت و اجرا یکی از عوامل مهم برای یک پروژه خوب است.


اجرای سازه فلزی
اجرای سازه فلزی
اجرای سازه فلزی
اجرای سازه فلزی
اجرای سازه فلزی
اجرای سازه فلزی
اجرای سازه فلزی
اجرای سازه فلزی
اجرای سازه فلزی
اجرای سازه فلزی
اجرای سازه فلزی
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ