×

جستجوی 'اجرای پوشش سقف' 3 نتیجه داشت:

جستجو در پروژه ها

پروژه پوشش سقف تالار عروسی نها با توجه به محدودیت های موجود اعم از وجود درختان قدیمی در فضا و همچنین امکان استفاده از فضای پشت بام برای ستون گذاری به دلیل عدم مقاومت سازه ساختمان به بار اضافی و فضای روف گاردن در پشت بام وجود نداشت. در ابتدا با توجه به محدودیت های طراحی که وجود داشت چندین ایده اولیه بررسی شد که در ادامه به آنها می پردازیم: واریانت اول استفاده از مقطع طولی به دلیل سنگین بودن سازه امکان پذیر...

جستجو در دانش فنی


پوشش سقف پاسیو به صورت موقت با استفاده ازپارچه و ورق پلی کربنات، یک روش ساده و مفید مخصوصا برای دهانه های بلند می باشد. پوشش سقف پاسیو از نظر قانونی در ساختمان ها و مجتمع مسکونی صحیحی نمی باشد، اما در صورتیکه رضایت همسایه ها گرفته شود و سازه به صورت اساسی نباشد، به نحوهی که هر موقع یکی از همسایگان به دلیل گرفتن پایان کار و یا هر مورد دیگر قصد برچیدن آن را داشته باشد، اینکار بتواند با...

جستجو در مقالات


یکی از نیاز های انسان ارتباط با طبیعت است. حیاط, بالکن و پاسیو محیط هایی هستند که رابطه میان انسان و طبیعت را برقرار می کنند. طراحی این قسمت ها مانند تمامی قسمت های دیگر طراحی معماری حائز اهمیت می باشد. طراحی این فضا ها به طور کلی شامل طراحی فضای نشیمن و طراحی فضای سبز است. گاهی این فضا ها مشرف از سمت خیابان و همسایه ها هستند که راه های بسیاری برای حل این مشکل وجود دارد. از سوی...