×

جستجوی 'نامنظمی جرمی' 1 نتیجه داشت:

جستجو در دانش فنی


انواع نامنظمی در سازه یکی از مسائل مهم در طراحی سازه می باشد که هر طراحی باید تسلط کاملی روی این موضوع داشته باشد. براساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، در صورت وجود هر یک از موارد زیر در پلان سازه، ساختمان در پلان دارای نامنظمی است: 1- نامنظمی هندسی 2- نامنظمی پیچشی 3- نامنظمی در دیافراگم 4- نامنظمی خارج از صفحه 5- نامنظمی سیستم های غیر موازی نامنظمی هندسی پلان یک ساختمان باید نسبت به قاب هایی که عناصر مقاوم در برابر زلزله در امتداد آنها قرار دارند،...