×

جستجوی 'پوشش سقف تالار' 1 نتیجه داشت:

جستجو در پروژه ها

پروژه پوشش سقف تالار عروسی نها با توجه به محدودیت های موجود اعم از وجود درختان قدیمی در فضا و همچنین امکان استفاده از فضای پشت بام برای ستون گذاری به دلیل عدم مقاومت سازه ساختمان به بار اضافی و فضای روف گاردن در پشت بام وجود نداشت. در ابتدا با توجه به محدودیت های طراحی که وجود داشت چندین ایده اولیه بررسی شد که در ادامه به آنها می پردازیم: واریانت اول استفاده از مقطع طولی به دلیل سنگین بودن سازه امکان پذیر...