×

طراحی ساختمان مسکونی بروجرد

  17951  
طراحی معماری ساختمان مسکونی

نام کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: لرستان،بروجرد

کاربری: مسکونی

متراژ: 1200

وضعیت: در حال ساخت

درخواست طراحی ساختمان مسکونی با توجه به خواسته کارفرمای محترم جناب آقای مهندس شاهوردی در دی ماه سال 1396 به شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران (سرور استودیو) اعلام گردید.

طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
اجرا ساختمان مسکونی
اجرا ساختمان مسکونی
اجرا ساختمان مسکونی
اجرا ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی بروجرد
طراحی معماری ساختمان مسکونی بروجرد
طراحی معماری ساختمان مسکونی بروجرد
طراحی معماری ساختمان مسکونی بروجرد
طراحی معماری ساختمان مسکونی بروجرد
طراحی معماری ساختمان مسکونی بروجرد

معرفی پروژه خانه شاهوردی ها


سایت پروژه در زمینی مستطیل شکل به عرض 9  و طول 30 متر در آب و هوایی معتدل و مطلوب قرار دارد. قواره زمین به صورت جنوبی است به نحوی که دسترسی مجموعه از شمال ساختمان می باشد. در ضلع شمال ساختمان مسکونی، در سمت مقابل گذر دوازده متری، یک فضای سبز وسیع قرار داد که در طراحی معماری انجام شده منظره¬ی دید اتاق خواب های شمالی می باشد.


نیازهای اصلی کارفرما جهت طراحی شامل موارد ذیل است:


•    بهره برداران ساختمان مسکونی، خانواده¬ی مهندس اصغر شاهوردی و خانواده¬ی پدر ایشان هستند به نحوی که در طبقه همکف و اول (به صورت دوبلکس) خانواده مهندس اصغر شاهوردی به صورت مستقل ساکن شوند، در یکی از طبقات دوم و سوم خانواده پدر مهندس شاهوردی ساکن شود و در طبقه دیگری یکی دیگر از اعضای خانواده.
•    توجه ویژه به طراحی معماری بنا شامل فرم و عملکرد
•    طراحی سازه ای مقاوم در برابر زلزله تا جای ممکن فراتر از آیین نامه های به روز ایران
•    توجه به پخش نور طبیعی در طول روز در قسمت های مختلف ساختمان
•    ارتفاع بلند طبقات
•    توجه ویژه به طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
•    ارائه¬ی یک طرح 4 جانبه معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی با حل کردن برخوردها در اجرای ساختمان
•    واحد دوبلکس دارای فضایی برای مطالعه، فضایی برای جمع های خانوادگی و دسترسی مستقل به حیاط
•    واحد طبقه ی دوم دارای سالنی بزرگ، آشپزخانه ای نیمه باز و بالکنی برای ارتباط با محیط بیرون
•    واحد طبقه سوم (بالاترین طبقه) دارای استقلال فضایی بین نشیمن و پذیرایی
•    بام فضایی راحت و دلنشین برای بهره برداری تمام ساکنین
•    پارکینگ دارای دسترسی مسقل همه ساکنین به حیاط، همچنین تا حد امکان دارای نور طبیعی

با توجه به شرایط ساختگاه و تمایل کارفرما، طراحی سازه بر اساس اسکلت بتنی انجام شد. با توجه به عرض تقریباً کم ساختمان (9 متر) تصمیم قسمت معماری بر آن شد که در عرض ساختمان غیر از ابتدا و انتهای آن، ستون دیگری نباشد، از سوی دیگر با توجه به آنکه قرار بود سازه¬ی این بنا به صورت ویژه در برابر نیروهای ناشی از زلزله طراحی شود، این دو امر سبب شدکه ابعاد تیر و ستون های بتنی به صورت قابل ملاحظه ای بزرگ شوند که باید در تعامل معماری و سازه تا حد ممکن این چالش برطرف می شد. از دیگر چالش های پیش رو، پاسخ گویی به عملکرد ها و روابط فضایی مورد نظر کارفرما در متراژ کم زمین مذکور بود. با توجه به طول بلند زمین در مقایسه با عرض آن، در طراحی معماری از یک نورگیر مرکزی استفاده شد به نحوی که بتواند با فرمی پویا و سبز در قلب ساختمان به خوبی پذیرای نور باشد.

 ثبت سفارش طراحی ساختمان آنلاین

 


طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
طراحی داخلی ساختمان مسکونی
اجرا ساختمان مسکونی
اجرا ساختمان مسکونی
اجرا ساختمان مسکونی
اجرا ساختمان مسکونی
طراحی معماری ساختمان مسکونی بروجرد
طراحی معماری ساختمان مسکونی بروجرد
طراحی معماری ساختمان مسکونی بروجرد
طراحی معماری ساختمان مسکونی بروجرد
طراحی معماری ساختمان مسکونی بروجرد
طراحی معماری ساختمان مسکونی بروجرد

پروژه های مشابه


طراحی مجتمع مسکونی دزاشیب

طراحی مجتمع مسکونی دزاشیب

طراحی نما و پلان مجتمع مسکونی ثبت سفارش طراحی ساختمان آنلاین

  2966