1693  

طراحی مجتمع مسکونی دزاشیب

مجتمع مسکونی


مشخصات پروژه طراحی مجتمع مسکونی دزاشیب

نام پروژه: طراحی مجتمع مسکونی دزاشیب

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: نیاوران

کاربری: مسکونی

متراژ: 6000 مترمربع

وضعیت: در دست طراحی

طراحی مجتمع مسکونی نیاوران


طراحی مجتمع مسکونی
طراحی ساختمان مسکونی
طراحی ساختمان مسکونی
طراحی ساختمان مسکونی مدرن
طراحی ساختمان مسکونی مدرن
طراحی ساختمان مسکونی مدرن
طراحی نمای مسکونی
طراحی نمای ساختمان مسکونی
پروژه های مشابه


طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی مجتمع مسکونی کهریزک در 6 بلوک 6 طبقه طراحی شده و هم اکنون در حال اجرا می باشد. درادامه روند طراحی، طراحی لند اسکیپ مجتمع مسکونی که شامل طراحی سردر ورودی، فضای پارکینگ برای مهمانان و فضای سبز مجتمع بود، آغاز شد. با توجه به درخواست کارفرما بخش اعظم باقی...

  80  
طراحی مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی مجتمع مسکونی کهریزک فرآیند طراحی معماری فرآیند طراحی معماری این مجتمع مسکونی، با طراحی پلان واحدها آغاز شد. نیاز کارفرما، واحدهایی با متراژهای تقریبا برابر بود. بنابراین سعی شد تا واحدهایی با متراژ تقریبا یکسان طراحی شود. بعد از طراحی پلان واحدها و تامین پارکینگ برای واحد ها، طراحی نما آغاز شد....

  925  
طراحی مجتمع مسکونی

طراحی مجتمع مسکونی

طراحی ساختمان مسکونی 

  1704  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ