×

طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

تاسیسات مکانیکی ساختمان

شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، سعی در طراحی معماری و اجرای پروژه های معماری، طراحی سازه های فولادی، سازه های بتنی و سازه های کابلی، با بالاترین کیفیت ممکن در کشور و تطابق کامل با ضوابط فنی و استانداردها و مقررات ملی و بین المللی را دارد. شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران، از خدمات این مجموعه، می توان به اجرای تاسیسات مکانیکی در ساختمان ها در نقاط مختلف، با تیمی مجرب به صورت تخصصی اشاره کرد.








خدمات طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی