×
  10629  

طراحی معماری بانک

 طراحی معماری بانک :

بانک ها از دو بخش اصلی عمومی و خصوصی تشکیل شده اند.
بخش عمومی که شامل ورودی ، سالن انتظار ، صندوق امانات و سایر بخش های خدماتی برای مشتریان می باشد. بخش خصوصی شامل فضای اداری و خدماتی کارمندان ، خزانه و سایر بخش های اداری است.این بخش به لحاظ امنیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 
ریزفضا ها و ابعاد مورد نیاز بانک :


1- پیشخوان یا کانتر : این فضا که حلقه ی ارتباطی بین مشتریان  و کارمندان بانک می باشد یکی از مهمترین بخش های بانک است.یکی از اصلی ترین عملکردهای پیشخوان  در طراحی معماری بانک جداسازی فضای مشتریان از فضای کارمندان است.
ابعاد این فضا برای هرباجه در بانک معمولا 1.5*1.5 در نظر گرفته می شود. فاصله ی  باجه ها تا کارکنان بخش اداری بهتر است 1.5 متر باشد تا امکان عبور و مرور مسئولین را به راحتی فراهم کند.
( این ابعاد با توجه به مساحت بانک می تواند کمتردرنظرگرفته شود.)

2-فضای کارمندان : به فضایی گفته می شود که کارمندان برای رسیدگی به امور اداری در آن مشغول هستند . این قسمت جز بخش خصوصی بانک به حساب آمده و مشتریان اجازه ی ورود به این بخش را  ندارند.
ابعاد  ومساحت این قسمت با توجه به تعداد  کارکنان متفاوت خواهد بود.

3- فضای انتظار : فضای  انتظار مشتریان که نوبت دهی در این بخش صورت می گیرد. ابعاد و تعداد صندلی ها در این قسمت با توجه به تعداد باجه ها و مساحت بانک متفاوت خواهد بود.

4- سالن اعتبارات : سالنی که برای انجام  امور اعتباری از جمله دریافت وام و تسهیلات در طراحی معماری بانک در نظر گرفته می شود.این بخش معمولا به صورت نیم  طبقه طراحی می شود و مساحت آن با مساحت کل بانک متناسب خواهد بود.

5- خزانه : محلی برای نگهداری وجوه نقد ، ضمانت نامه های بانکی و ... می باشد.  در بانک های معمولی بین 4-8 مترمربع و در  طراحی معماری بانک های بزرگ تا 20 متر مربع در نظر گرفته می شود.

6-اتاق UPS : محلی برای قرار دادن دستگاه های رک و منابع تغذیه اضطراری که شرایط مناسب حرارتی، رطوبتی و امنیتی را برای دستگاه ها فراهم آورد.مساحت این  بخش معمولا 3متر در نظرگرفته
می شود.

7-فضاهای خدماتی : فضاهایی شامل آبدارخانه،دستشویی و در شعبه های بزرگ  بانک شامل اتاق استراحت کارکنان و رختکن می باشد.


طراحی پلان بانک

CanaraBank-CuboidArchitecture

ابعاد و استاندارد های انک
Bank of India,Sarahanpurدانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ