×
  6604  

ترک در جوش

در طراحی سازه و در مرحله بعدی آن یعنی در اجرا یک مهندس بهتر است عیب های جوش را بداند. ترک ها، شکستگی های فلز جوش می باشند که در اثر تنش های داخلی در امتداد خط جوش و یا عمود بر آن به وجود آیند. ترک ها همچنین ممکن است از فلز جوش مبنا امتداد پیدا کنند و یا کاملا در فلز مبنا و در مجاورت خط جوش باشند. ترک ها زیان بارترین معایب جوش هستند. ترک خوردگی فلزات به سه دسته بندی اصلی تقسیم می شوند: ترک خوردگی گرم، ترک خوردگی سرد و ترک های مویی.

ترک خوردگی گرم

در درجه حرارت زیاد و در خلال سرد شدن ناگهانی جوش پس از آنکه فلز جوش رسوب و شروع بع انجماد نماید، اتفاق می افتد. اکثر ترک در جوش، ترک خوردگی گرم می باشد.

ترک خوردگی سرد

به ترک هایی اطلاق می شود مه در دمای معمولی اتاق یا درجه حرارت نزدیک به آن اتفاق می افتد. این تک ها ممکن است ساعت ها یا روزها پس از سرد شدن جوش حادث شوند. وقوع ترک خوردگی سرد در فولاد با مقایسه با سایر فلزات، بیشتر است.

ترک های مویی

ممکن است از نوع ترک های گرم یا سرد باشند. این ترک ها به قدری ریز هستند که با چشم غیرمسلح قابل دیدن نمی باشند و برای اینکه قابل رویت باشند، حداقل به 10 مرتبه بزرگنمایی نیاز دارند، ابن ترک ها معمولا عمر مفید سازه های معمولی (تحت اثر بارهای ایستا) را کاهش نمی دهند. لکه قوس (لکه هایی که از برخورد تصادفی الکترود با سطح کار به وجود می آید، حالتی آبله گونه روی سطح کار ایجاد می کند) ممکن است ترک های ریزی ایجاد کنند. اگر جوشکاری از لبه ورق شروع شده و روند آن به سمت داخل ورق باشد، یک ترک در طول لبه جوش در قسمت پنجه اتفاق خواهد افتاد. ترک ها ممکن است در نتیجه پدیده بریدگی جوش نیز اتفاق بیفتند.استفاده از الکترودهای کم هیدروژن همراه با پیش گرمایش مناسب، از ایجاد ترک های سرد پیشگیری می کند. به طور کلی علل عمده ایجاد ترک در جوش و نواحی اطراف آن عبارتند از:
1- نفوذ هیدروژن
2- نسبت عمق به عرض زیاد
3- تقعر سطح جوش
4- عدم پیش گرمایش مناسب درز جوش
5- وجود چاله انتهای جوش پرنشده
6- وجود رطوبت در الکترود یا درز جوش
7- طرح نامناسب درز جوشدانش فنی مشابه


عیب های جوش عیب های جوش

به منظور طراحی سازه هر جوشکار باید با معایب اصلی جوشکاری که به گسیختگی اتصال جوش شده کمک می کند، آشنا باشد. این آشنایی در تولید جوشی با کیفیت مقبول کمک کرده و مدت زمان بازرسی جوش را کاهش می دهد. این کار اغلب مشکلات موجود در هنگام باز بینی نهایی...

  11901  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ