×
  2145  

حاصل خیز کردن بیابان با تبدیل شن و ماسه به خاک

فناوری بیابان زدایی نتیجه ی یک تحقیق 11 ساله توسط پروفسور یی ژیجیان از دانشگاه  چونگ کینگ جیائوتنگ می باشد. این فناوری جدید با تئوری سنتی متفاوت است. این فناوری دارای حق مالکیت معنوی بوده و دارای 17 ثبت اختراع داخلی و 7 ثبت اختراع خارجی می باشد.
لازمه تبدیل یک ورته بیابانی به محلی حاصل خیز  برای رشد گیاهان تبدیل کردن شن های بیابان به خاک است که این امر با تحمیل کردن ODI به شن و ماسه است تا خواص مکانیکی آن ها تغییر کند تا به خاک طبیعی تبدیل شود.

بیابان زدایی

از خواص مکانیکی این خاک می توان به خواص خود ترمیم،  خود تنظیمی، همچنین قابلیت حفظ آب، مواد مغذی و هوا اشاره کرد. علاوه بر این رشد میکرو ارگانیسم ها نیز از قابلیت های آن محسوب می شود که به رشد مطلوب گیاهان کمک می کند.
در سال 2008 بودکه ایده تبدیل کردن بیابان ها به محل حاصل خیز جوانه زد که در این سال بود که چارچوب نظری اساسی  و روش خاک زدایی ماسه ای از جمع آوری  و تجزیه و تحلیل داده ها به دست آمده از یک سری آزمایش های داخلی و خارجی شکل گرفت.
سپس در بین سال های 2013 تا 2015 بود که با استخراج ماده ODIاز گیاهان و آزمایش کاشت در خاک شنی با شبیه سازی شرایط بیابانی در چونگ کینگ با موفقیت انجام شد. پس از این موفقیت یکی از موسسه های معتبر استفاده از این ماده را غیر سمی بیان کرد.

حاصل خیز کردن خاک بیابان

در بین سال های 2016 تا 2020 بود ک با آزمایش این ماده در صحرای بوده در مغولستان داخلی، صحرای تکلیماکان در سین کیانگ، سرزمینی بیابانی در زوئیگه، سیچوان، تبت و شن های ساحلی در جزایر شیشاو صحرای صحرا و خاورمیانه به مساحت کلی 1300 هکتار مورد آزمایش قرار  گرفت.
شن و ماسه بعد از چند ثانیه وقتی با این ماده ترکیب می شوند تبدیل به خاک می شوند که قابل استفاده برای رشد انواع گیاهان می باشد.
این ماده و شن تبدیل شده به خاک هر دو سازگار با محیط زیست هستند.
شن به سرعت  به صورت فیزیکی تبدیل به خاک می شود  و این امر در مقیاس بزرگ نیز امکان پذیر است. کل  فرایند این خاک زدایی بسیار ساده و سریع می باشد.

بیابان زدایی

از دیگر ویژگی های استفاده از این فناوری میزان آب مصرفی می باشد. اگر به میزان آب مورد استفاده برای یک گیاه مشابه را در این بیابان های حاصل خیز با میزان آبی که برای رشد همان گیاه در شرایط معمولی مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که آب کمتری مصرف شده است.
ارتفاع و حجم ریشه گیاهان رشد یافته در این نوع خاک و همچنین میزان باردهی این گیاهان نسبت به سایر گیاهان رشد یافته در خاک معمولی بیشتر بوده است. پس از گذشت مدتی کوتاه از شن زدایی این بیابان ها می توان متوجه حضور حیوانات، پرندگان و حشرات در این ناحیه شد که همه ی این نتایج به صورت مشاهده عینی به دست آمده است.
فناوری خاک زدایی بیابان در جهان منحصر به فرد است. با ارزیابی کافی از محیط زیست و منابع آب و دسترسی به آن می توان اکولوژیک خاک را بازگرداند و به بهبود آب و هوا، محیط زیست و شرایط کاربری زمین کمک کرد.
 این فناوری نتیجه تحقیقات بین رشته ای از جمله رشته مکانیک، خاک، گیاه و علوم اکولوژی می باشد.
بیابان زایی که یکی از از بزرگترین دغدغه ها محیط زیستی در جهان است را می توان با این رویکرد جدید کنترل کرد .

حاصل خیز کردن خاک بیابان
دانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ