×
  4651  

نکات اجرایی سازه کابلی

جهت اجرای سازه کابلی در قدم اول می بایست، با دقت بالا و ترجیحا با استفاده از دوربین نقشه برداری بستر اولیه سازه پشتیبان را ساخت تا هنگام کابل کشی با مشکلات کمتری روبرو شویم. در این مقاله به بخشی از تجارب مفید که این مهندسین مشاور از طراحی و نظارت عالی پروژه طراحی سر در کابلی بدست آورده است، پرداخته می شود.


اجرای سازه کابلی

قطعه نشان داده شده در سمت راست تصویر، گوشواره سیم بکسل نام دارد و تقریبا دانه 10000 تومان است که حتما تهیه شود. برای آنکه کابل هنگام دور زدن در آن تمرکز تنش ایجاد نشود، قطعه مناسب و کاربردی می باشد.


طراحی سازه کابلی

در خرید دقت شود که یکضرب قطعه قالب گیری شده باشد نه به حالت جوشی.


طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی

طول قلاب ها تا آنجا که امکان دارد بلند باشد و ابتدار پیشنهاد می شود  8 قلاب گرفته شود، کل بار سقف روی آنها بیفتد و بعد تعداد نهایی. کمر قلاب چناچه در شکل فوق می بینید نیز باید قوی باشد که بتوان در آن با استفاده از اهرم راحتتر چرخش را انجام داد. در واقع به شرط حتما تهیه شوند اجناس.
 

طراحی سازه کابلی

پس از کشیدن قلاب از مهره و یا یک سیم جهت بازنشدن مهارکش استفاده شود.


طراحی سازه کابلی

پس از کشیدن قلاب از مهره و یا یک سیم جهت بازنشدن مهارکش استفاده شود.
طراحی سازه کابلیطراحی سازه کابلی

طراحی سازه کابلی
با متر اندازه های مناسب روی کابل زده شود، سپس با نوارچسب محل مورد نظر مشخص شود و به نحوی کابل بریده شود که رشته رشته نشود و سر قسمت بریده شده با تمهیدات مناسب جمع شود.

طراحی سازه کابلی

طراحی سازه کابلی

اتصالات سازه کابلی
اتصالات سازه کابلی

یک قوس مناسب در انتها ایجاد شود و در بازار از قطعه مناسب که کابل خم زده دور آن می افتداستفاده شود.
 

اتصالات سازه کابلی
یک قوس مناسب در انتها ایجاد شود و در بازار از قطعه مناسب که کابل خم زده دور آن می افتداستفاده شود.

اتصالات سازه کابلی

به سمت بسته شدن پیچ ها در راستای dead rope  توجه شود.
 

اتصالات سازه کابلی
از آچار بکس جهت سفت کردن استفاده شود به نحوی که بتوان کامل دور مهره را چرخاند

اتصالات سازه کابلی

کابل ها خم با زاویه زیاد نشوند مانند شکل فوق
 

اتصالات سازه کابلی
اتصالات سازه کابلی

مانند تصویر فوق سفت کردن از چپ به راست و در واقع از انتهایی ترین کلیپس راستای dead end به سمت سر کابل باشد.


اتصالات سازه کابلی

 تمامی بست ها هنگام خرید کنترل شوندکه به خوبی بدون کابل تا انتها بدون فشار داخل مهره مخصوص شوند و رزوه و پیچ ها کنترل شوند که با کیفیت مناسب تا انتها بسته می شوند.


اتصالات سازه کابلی

اتصالات سازه کابلی


زاویه های خم با استفاده از وسیله ای مانند شکل فوق به نحوی باشند که در تنظیمات اولیه کمتر از 60 درجه نشوند.
اتصالات سازه کابلی
 اگر آچار بکس موجود نیست در کارگاه می توان در صورت موجود بودن یراق فوق در بازار ، با آچار فرانسه اتصال را محکم کنید. با استفاده از این یراق آچار فرانسه کامل می تواند بچرخد.اتصالات سازه کابلی

قطعه نشان داده شده در سمت راست تصویر، گوشواره سیم بکسل نام دارد و تقریبا دانه 10000 تومان است که حتما تهیه شود.اتصالات سازه کابلی
 به تطابق قطر کابل با قطر کلیپس دقت شود.


سازه های کابلی

ترجیحا می توانید از کابل روکش دار استفاده شود که در قسمت یراق روکش برداشته می شود.


طراحی سازه کابلی

در راستای فاصله ای که در نقشه های طراحی سردر کابلی ارائه شده است، فاصله به نحوی باشد که آزادانه سقف بتواند حرکت کند هنگام کابل کشی. سختی در این قسمت باید به نحوی تامین شود که سختی قائم وجود نداشته باشد تا سقف بتواند آزادانه حرکت کند و سختی افقی نیز بعد از مقدار کمی جابه جایی بوجود آید به نحوی که تحت اثر بار باد یک مهار جانبی وجود داشته باشد که دامنه جابه جایی از حدی فراتر نرفته و پدیده تشدید و رزنانس را در پی نداشته باشیم. هر چه اجرا دقیق تر  باشد، قاعدتا این فاصله می تواند کمتر باشد.تقریبا ضخامت 2 سانت برای لاستیک باشد و از هر طرف 3 تا 5 سانتیمتر فضای خالی مناسب است. اگر دقت اجرا بالا باشد این فواصل می توانند کمتر باشند اما هدف اصلی آن است که حین بهره برداری سقف آزاد باشد و به دکل گیر نباشد. هنگام آمدن باد یا رفتن شخصی بر روی سقف یا ..... این مهار ها قرار است وارد عمل شوندو مثلا سقف وقتی 3 تا 5 سانت حرکت جانبی کرد با برخورد به آنها ایست کند.


معماری سازه ی کابلی
سیم گیر قورباغه ای

معماری سازه ی کابلی

سیم گیر قورباغه ای

معماری سازه ی کابلی

سیم گیر قورباغه ای


 یکی از ابزار مناسب cable grips

که می توان با آن کابل را با استفاده  از کابل پولر کشید و در محل مورد نظر سر مهارکش را وصل کرد و سپس کابل کش و کابل گیر را جدا کرد چنانچه در تصاویر زیر دیده می شود.

معماری سازه ی کابلی


معماری سازه ی کابلی

معماری سازه ی کابلی

معماری سازه ی کابلی

آنالیز سازه ای کابل ها

در تصاویر بعدی cable grip  یا سیم گیر قورباغه ای کابل را مشاهده میکنید که می توان کابل را بین آن مهار نمود و سپس با استفاده از ابزار های کشننده کابل به قدر نیاز، کابل را کشید و در انتها با یراق آلات مناسب آن را در جای مورد نظر مهار نمود. قیمت آنها در بازار شادآباد درتاریخ 981127 برای یک تن ۴۲۰ هزار تومان و برای دو تن ۴۸۰هزار تومان بود که آقای عزتی آن هارا تامین می کردند.


آنالیز سازه ای کابل ها
آنالیز سازه ای کابل ها
آنالیز سازه ای کابل ها

آنالیز سازه ای کابل ها

گیره قورباغه ای


اجرای سازه کابلیاجرای سازه کابلی
اجرای سازه کابلی
اجرای سازه کابلی
اجرای سازه کابلی
اجرای سازه کابلی

در تصویر فوق cable puller وسیله جهت کشیدن کابل می باشد.
از این وسیه برای بلند کردن وسایل نیز می توان استفاده کرد، که در پروژه اجرای سر برای بلند کردن سقف در واقع به کار می آید به نحوی که در حین آنکه کابل کشیده می شود، سر در تراز شود.
 

اجرای سازه کابلی
 981127
آنالیز سازه ای کابل ها


طراحی سازه کابلی

وسیله ای دیگر جهت کشش در بازار ایران موجود است. معمولا برای سفت کردن بار پشت ماشین های سنگین حین جابه جایی استفاده می شوند. این وسیله در ایران به نام جکلوی جغجغه ای است. با گزینه جستجو با تصویر می توانید در گوگل تولید کننده محصولات را پیدا کنید، یک سری از سایت ها نیز که اکثرا چینی هستند وقتی خرید این محصولات را با تصویرشان در جستجو با تصاویر در گوگل جستجو می کنید، خرید و وارد کردن آن را به صورت بین المللی انجام میدهند و معمولا زیر یکماه محصول بدست شما می رسد.


طراحی سازه کابلی

استفاده از نوعی جغجقه که معمولا راننده ها جهت بستن بار از آن استفاده می کنند.


یک از ابزار الات کشیدن Tifor Cable یا در اصطلاح فارسی پیمانکاران تیفور می گویند که در ادامه تصاویری از آن ارائه شده است.

اجرای سازه کابلی
اجرای سازه کابلی
اجرای سازه کابلی
اجرای سازه کابلی
اجرای سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی

در ادامه مقایسه یک نوع وینچ دستی با جک لیفت ارائه شده است جهت کشیدن کابل. تصویر فوق وینچ دستی و جک لیفت ارائه شدند. بازه نیروهای کابل های موجود در پروژه سر در کابلی، پایین تر از ظرفیت این وسایل می باشد.


طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی
سازه های کابلی
سازه های کابلی
سازه های کابلی
سازه های کابلی
سازه های کابلی
سازه های کابلی

در اجرای سازه کابلی حتما پیشنهاد می شود، اول  تعدادی  نمونه از یراق آلات مورد نظر گرفته شود، چنند کابل کشیده شوند تا اکثر مشکلات اجرایی و ... مشاهده شوند و حتی تحت بارگذاری نیز گذاشته شود تا آنجا که امکان دارد به صورت موردی و یا یراق آلات و کابل و ... در دستگاه های کشش و .. در آزمایشگاه تست شوند. برای مثال در اجرای سازه کابلی سر در، می بایست ظرفیت یراق آلات تقریبا 2 تن باشد، بعد از بررسی مشکلات اجرایی و نتایج آزمایشات و  بازو بسته شدن مهار کش، قطر شگل و داخل هم رفتن مهار کش و شگل، طول مهار کش برای تنظیم، کابل گیر و ...... به تهیه کلی یراق آلات اقدام شود زیرا جنس های مختلف با کیفتت های ناشناخته در بازار زیاد است و حتما آزمایش قبل از خرید نهایی توصیه می شود.
با سپاس
نویسنده: امیرحسین سرور


مراجع

https://simabzar.com/product/load-binder-ratchet-type
https://www.e-rigging.com/wire-rope-clips

دانش فنی مشابه


محاسبات سازه کابلی سردر ورودی محاسبات سازه کابلی سردر ورودی

1-1- مشخصات كلي طراحی سازه کابلی سردر سر در کابلی با ابعاد 16.5 در 3 متر ارتفاع قرار گیری سر در از زمین 5 متر می باشد. خیابان در این پروژه در اصل تراز 0-0 می باشد. ارتفاع ستون های مورب از سطح زمین 8.5 متر می باشد. 1-1- مشخصات مصالح مصرفي ميلگرد مورد استفاده در فونداسيون...

  2937  
نکات طراحی سازه کابلی نکات طراحی سازه کابلی

طراحی سازه کابلی، از جمله طراحی ها در زمینه مهندسی عمران می باشد. یکی از پرکاربردترین نوع سازه هستند که بیشتر در طراحی سازه های خاص کاربرد دارند. سازه های کابلی از پربازده ترین المان های سازه ای به شمار می روند.رفتار خالص کششی این سازه ها باعث شده تا از...

  9401  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ