×
  4377  

سازه های فراساحلی

دور از ذهن ترین طرح ها، غیرممکن ترین راهکارهایی که از نظر عقلانی جایی برای توجیه نداشته باشد، ناممکن ترین ایده ها در مهندسی سازه های فراساحلی ممکن است. زیرا هدف تنها رسیدن به منابع مالی نهفته در لایه های زمین است و انسان با هر ابتدایی ترین راه حلی اقدام به بهره بردای می کند. می توان گفت زمانی را که برای سعی و خطاهای لازم جهت انجام راهکارهای مختلف در این امر می گذارد باز کمتر از آن است که بخواهد هر روش را ماه ها بررسی کند و از بازار برداشت منابع مالی (نفت) عقب بیفتد. پس بیشتر بر سعی و خطای عملی عمل می کند تا راه حل های کلاسیک.


طراحی سازه های فراساحلی
طراحی سازه های فراساحلی
طراحی سازه
طراحی سازه
طراحی سازهدانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ