×
  4491  

مهندسی سازه مهندسی زندگی

می توان گفت، با هر درجه از تحصیلات، مهندسی زندگی تخصصی است برای همه. هر شخصی با خلاقیت هایی که دارد می تواند زندگی را برای خود شیرین تر و جذاب تر کند. مهندسین مشاور طراحی معماری و طراحی سازه سرور استودیو همواره از ایده های خلاقانه و هنری که ردپای زیبایی فکر در آن دیده می شود استقبال می کند و سعی در آن دارد که بتواند با رعایت اصول سادگی در طراحی معماری و طراحی سازه از این ایده ها استفاده نماید. مرجع تصویر عنوان این بخش از سایت پینترس می باشد.

در فیلم زیر، نمونه هایی از ایده های مهندسی زندگی دیده می شود.

 
زندگی خود یک مهندسی است. مهندسین مشاور سرور و همکاران همواره از ایده های خلاقانه معماری و مهندسی استقبال می کند.

طراحی بازی کودکان، شروع فعالیت های مهندسی برای آنها و باز آموزی و استفاده از توان مهندسی والدین برای طراحی آنهاست.

مهندسی زندگی، طراحی معماری، طراحی سازهدانش فنی مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ