×
  4325  

مسایقه آزاد ملی طراحی میدان اتریش

مسابقه طراحی معماری میدان اتریش با هدف هویت بخشی و حضورپذیری شهروندان

مسابقه طراحی معماری

برگزار کننده و کارفرمای این مسابقه معماری، شهرداری منطقه 22 تهران بزرگ می باشد، که به عهده بخش کمیسیون طراحی شهری می باشد. در این راستا برگزاری مسابقات طراحی شهری در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته و در نخستین گام طراحی میدان اتریش به عنوان یکی از مهم ترین میدان های منطقه به فراخوان عمومی گذارده می شود.
 
اهداف طراحی این مسابقه معماری:
-افزایش حضورپذیری شهروندان در میدان و محدوده پیرامونی
-هویت بخشی و تشخص به میدان با تاکید بر نام آن
-ایجاد نماد شهری
و...(اطلاعات بیشتر مسابقه در ادامه مطلب)
 
برنامه زمان بندی شده برای این مسابقه معماری:
ثبت نام اینترنتی: 1/4/98 الی 31/5/98
ارسال آثار 31/5/98
اعلام نتایج داوری 15/6/98
برگزاری نمایشگاه و اهدا جوایز 26/6/98
 
جوایز مسابقه معماری:
نفر اول: 60 میلیون تومان
نفر دوم: 45 میلیون تومان
نفر سوم: 30 میلیون تومان

برای دریافت اطلاعات بیشتر این مسابقه معماری به سایت archicomp.ir مراجعه فرمایید.