×

اجرا | اجرا بازسازی

اجرا بازسازی


بازسازی ساختمان قدیمی یکی از پر تقاضا ترین بخش های معماری است که برای بالابردن کیفیت استفاده در عین حال ترمیم و حفظ ساختار کلی ساختمان  باید بر اساس طراحی اصولی ومناسب با هر فضا صورت بگیرد.اصطلاح بازسازی به فرآیندی گفته می شود که چیزی را به حالت نو ویا خوب خود بعد از تعمیر برگرداند. در صنعت ساختمان به فرآیندی بازسازی یا نو سازی گفته می شود که وضعیت یک ساختمان قدیمی یا آسیب دیده و مشکل دار را بهبود بخشید.

امروزه با توجه به افزایش هزینه های ساخت ، افراد برای بهبود بخشیدن به شرایط محل سکونت خود ترجیح می دهند به جای خریداری مکانی نو، ملک خود را بازسازی کنند.