طراحی لابی لوکس
  1978  

طراحی لابی مجتمع مسکونی

طراحی لابی


مشخصات پروژه طراحی لابی مجتمع مسکونی

نام پروژه: طراحی لابی مجتمع مسکونی

نام کارفرما: جناب آقای صفری

محل پروژه: تهران-شهرک گلستان

کاربری: مسکونی

متراژ: 120 مترمربع

وضعیت: در دست طراحی

تیم طراحی: مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران

طراحی داخلی لابی مجتمع مسکونی


طراحی لابی
طراحی لابی
طراحی لابی
طراحی لابی
طراحی لابی مدرن
طراحی لابی مدرن
طراحی لابی مدرن
طراحی لابی لوکس
طراحی داخلی لابی
طراحی داخلی لابی
طراحی داخلی لابی
طراحی داخلی لابی
پروژه های مشابه


طراحی نما ساختمان اداری مات

طراحی نما ساختمان اداری مات

طراحی نما ساختمان اداری

  1886  
طراحی لابی

طراحی لابی

اجرا و طراحی لابی طراحی لابی در ساختمان ها و مجتمع هایی که رفت و آمد در آنها زیاد می باشد معمولا فضایی را در بدو ورود به ساختمان اختصاص می دهند.  طراحی لابی در این ساختمان ها با توجه به نوع کاربری آنها شکل می گیرد. معمولا در طراحی لابی باید به...

  5892  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ