طراحی و اجرای مانژ و پادوک بیضی
  504  

طراحی و اجرا مانژ و پادوک بیضی

طراحی و اجرای مانژ و پادوک بیضی


مشخصات پروژه طراحی و اجرا مانژ و پادوک بیضی

نام پروژه: طراحی و اجرا مانژ و پادوک بیضی

نام کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: هشتگرد

کاربری: تفریحی-ورزشی

متراژ: 18500

وضعیت: در حال ساخت

طراحی سازه و معماری پادوک سوارکاری یکی از ریز فعالیت های سرور استودیو می باشد که با همکاری بین تیم سازه و معماری مجموعه به سرانجام رسید.


طراحی و اجرای مانژ و پادوک بیضی
طراحی و اجرای مانژ و پادوک بیضی
طراحی و اجرای مانژ و پادوک بیضی
طراحی و اجرای مانژ و پادوک بیضی
طراحی و اجرای مانژ و پادوک بیضی
طراحی و اجرای مانژ و پادوک بیضی
طراحی و اجرای مانژ اسب سواری
طراحی و اجرای مانژ اسب سواری
طراحی و اجرای مانژ اسب سواری
طراحی و اجرای مانژ اسب سواری
پروژه های مشابه


طراحی سازه مجموعه سوارکاری هشگرد

طراحی سازه مجموعه سوارکاری هشگرد

طراحی سازه پادوک سوارکاری هشتگرد طراحی سازه پادوک سوارکاری با هدف مسقف کردن رینگی که اسب در حال حرکت می باشد انجام شد. طراحی معماری به گونه ای بود که المان سازه ای باید به شکل هفت طراحی می گردید. برای طراحی سازه طرح های مختلفی مدل سازی شد که در میان...

  1714  
طراحی معماری مجموعه سوارکاری هشتگرد

طراحی معماری مجموعه سوارکاری هشتگرد

طراحی معماری باشگاه سوارکاری هشتگرد

  4815  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ