بازسازی داخلی ساختمان اداری
  494  

ایده طراحی بازسازی ساختمان اداری


مشخصات پروژه ایده طراحی بازسازی ساختمان اداری

نام پروژه: ایده طراحی بازسازی ساختمان اداری

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: خیابان میرعماد

کاربری: اداری

متراژ: 

وضعیت: در دست طراحی

طراحی اداری


بازسازی داخلی ساختمان اداری
بازسازی داخلی ساختمان اداری
بازسازی داخلی ساختمان اداری
بازسازی داخلی ساختمان اداری
پروژه های مشابه


طراحی نما ساختمان اداری مات

طراحی نما ساختمان اداری مات

طراحی نما ساختمان اداری

  2959  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ