×

ایده طراحی بازسازی ساختمان اداری

  674  
بازسازی داخلی ساختمان اداری

نام کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: خیابان میرعماد

کاربری: اداری

وضعیت: در دست طراحی

طراحی اداری

بازسازی داخلی ساختمان اداری
بازسازی داخلی ساختمان اداری
بازسازی داخلی ساختمان اداری


بازسازی داخلی ساختمان اداری
بازسازی داخلی ساختمان اداری
بازسازی داخلی ساختمان اداری

پروژه های مشابه


طراحی نما ساختمان اداری مات

طراحی نما ساختمان اداری مات

طراحی نما ساختمان اداری ثبت سفارش طراحی نما آنلاین

  3372  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ

اینستاگرام طراحی و معماری سروراستودیو تلگرام طراحی و معماری سروراستودیو فیسبوک طراحی و معماری سروراستودیو