×

طراحی معماری و سازه تابلو فرودگاه امام خمینی ره

  4280  
طراحی معماری و سازه تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی

نام کارفرما: بخش خصوصی

تیم طراحی: دکتر سرور و همکاران

محل پروژه: فرودگاه بین المللی امام خمینی

کاربری: عمومی

متراژ: دهانه 60-80 متر

وضعیت: در حال طراحی

طراحی تابلو تبلیغاتی
طراحی معماری و طراحی سازه تابلو فرودگاه بین المللی امام خمینی و همچینن اجرای تابلو تبلیغاتی، در تاریخ 98/07/20، توسط تیم دکتر سرور و همکاران شروع به طراحی گردید. پس از بازدید توسط تیم طراحی، برداشت از وضع موجود و جلساتی با کارفرمایان محترم، چند واریانت توسط تیم سازه و معماری به کارفرما ارائه گردید.

طراحی تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی تابلو تبلیغاتی
طراحی تابلو تبلیغاتی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی

هدف از طراحی تابلو تبلیغاتی فرودگاه بین المللی امام خمینی، بر روی پل شیشه ای به عنوان یک خوش آمد گویی و معرفی منطقه به مخاطبین می باشد. در این قسمت، ابتدا به بررسی ادبیات فنی و سپس واریانت های پیشنهادی جهت طراحی و ساخت تابلو به صورت فاز صفر پرداخته می شود.

در مرحله اول یکی از مسائلی که می تواند در طراحی کانسپت تابلو تبلیغاتی موثر باشد، ظرفیت باربری پل شیشه ای موجود می باشد. چرا که در انتخاب متریال تابلو تاثیرگذار می باشد. با صحبت های انجام شده کارفرما با پیمانکار، پیمانکار بیان کرده است که اگر نشست پل از حد معینی (8 سانتی متر) بیشتر شود، می تواند باعث شکسته شدن شیشه ها و یا از بین رفتن آب بندی سقف آن شود. (تهیه مجدد شیشه ها با توجه به آنکه در کشور موجود نیست به سختی امکان پذیر است). پس از بازدید از مجموعه توسط مهندسین دکتر سرور، چند طرح  پیشنهادی جهت ارائه طراحی گردید. 


فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
ارائه واریانت های طراحی تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی فاز صفر:

موقعیت قرار گیری سایت پلان از نظر جغرافیایی و تحلیل نور خورشید بر روی تابلو که می تواند نمای فونت را روی زمین ایجاد کند. طی صحبت تلفنی با رییس مرکز هواشناسی شهر فرودگاهی توسط مهندس پروینچی اطلاعات زیر دریافت شد:
۱-باد متوسط و همیشگی موجود در شهر فرودگاهی در جهات مختلف با سرعت ۱۰ الی ۱۵ کیلومتر بر ساعت می باشد.
۲- حداکثر سرعت باد ثبت شده در ۵ سال اخیر ۹۰ کیلومتر بر ساعت می باشد.
۳-جهت عمده باد غالب در راستای باند بوده و در نیمه اول سال از جنوب شرق به شمال غرب و در نیمه دوم سال جهت باد و ورود پدیده های جوی از شمال غرب به جنوب شرق می باشد.

فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
جهت شروع مطالعات و فعالیت های طراحی  فاز یک موارد زیر مورد نیاز می باشد:
 1. نقشه های اتوکد اجرایی سازه  شامل سازه پل شیشه ای، ستون، سقف پل شیشه ای و فونداسیون آن، جزئیات نحوه چگونگی اتصالات سازه. به طور مثال جزییات اتصال سقف پل شیشه ای به پایه ها و جنس سقف، ابعاد ستون و تکیه گاه های طرفین پل.
 2. اطلاعات مکانیک خاک شامل تیپ خاک، مقاومت خاک و ضریب بستر استفاده شده در طراحی پل.
 3. فایل های محاسباتی سازه شامل نرم افزارهای Sap،Etabs ، Safe .
 4. دفترچه محاسبات سازه شامل انواع بارگذاری های ثقلی، تسمه نقاله های روی پل، سرعت باد در بارگذاری، محاسبه نیروهای لرزه ای، جنس مصالح، خروجی های سازه طراحی شده، نسبت تنش ها.
 5. اطلاعاتی مربوط به سرعت باد منطقه و یا گزارشی که اطلاعاتی فراتر از مبحث ششم مقرارت ملی ساختمان ( مقرارت بارگذاری ساختمان) در اختیار طراحان قرار دهد در صورتیکه بار باد بیشتر از آیین نامه ذکر شده روی پل قرار گرفته است. در طراحی پل بار باد غالب بوده است و یا نیروهای زلزله؟ پل موجود بر اساس چه سرعت بادی طراحی شده؟
 6. نقشه اتوکد معماری فاز 2  پل و ارائه اطلاعات کافی از تجهیزاتی که بر روی پل به کار رفته اند.
 7. نقشه سایت پلان پل های شیشه ای

فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
سه نکته را باید در طراحی و اجرای تابلو تبلیغاتی در نظر بگیریم:
1-ابعاد تابلو تبلیغاتی، فاصله دید وخوانا بودن آن از چه فاصله ای، بادگیری کم که نیروهای باد تاثیر بسزایی روی آن نداشته باشند، وزن کم
2- بستری که تابلو تبلیغاتی روی آن قرار می گیرد.
3- سازه ای که تابلو را نگه می داد و توجه به معماری آن
در طراحی تابلو تبلیغاتی به نکات زیر توجه شده است:
1- همخوانی طرح با پل شیشه ای
2- معلوم نبودن فونت طرفین
3-نیروی باد کمتر به طرح تابلو تبلیغاتی
4-وزن کم سازه بر روی پل شیشه ای
5-اقتصادی بودن سازه تابلو تبلیغاتی

واریانت یک تابلو تبلیغاتی فرودگاه بین المللی امام خمینی:
طراحی تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
واریانت دو تابلو تبلیغاتی فرودگاه بین المللی امام خمینی:
با استفاده ازکابل دو یالی که هم راستای پایه های بتنی بیرون آمده اند در جهت عرضی به یکدیگر دوخته شده اند و در راستای طوی نیز تفکر ترکیت و فونت و کابل وجود دارد.

طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
واریانت سه تابلو تبلیغاتی فرودگاه بین المللی امام خمینی:
در این واریانت از تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی قابلیت خواندن از بالا وجود دارد و زیر سازه فونت مدل شده است.

طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
واریانت چهار تابلو تبلیغاتی فرودگاه بین المللی امام خمینی:
طی جلسه ای با شهردار محترم، پیشنهاداتی ارائه شد از جاتب ایشان، که در طرح پیشنهادی شماره چهار انجام گرفت. 
 • فونت ها به نحوی طراحی شوند که معماری پل تغییر نکند و فقط هویت تابلو به صورت مستقل به پل اضافه شود.
 • کاهش ارتفاع فونت می تواند انجام شود.
 • در صورتیکه از طرفین فونت مشخص نباشد، احتیاجی به پوشش میانی نیست.
 • بر روی تیری که در پیشانی پل است می تواند مهار گرفته شود و دیده شدن قسمتی از تابلو از داخل مهم نمی باشد.
این طرح از تابلو تبلیغاتی، معماری موجود پل شیشه ای را کمتر تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر ارتفاع فوت و طول آن کمتر می باشد بنابراین هزنیه مصالح از نظر اقتصادی به صرفه تر می باشد. البته جهت اجرای سازه ی فونت محور این طرح، احتیاج به بررسی دقیق تر دارد، به نحوی که بتوان با کمترین المان های تقویتی الحاقی، فونت ها در برابر نیروی باد تحمل کافی را داشته باشند.

طراحی تابلو تبلیغاتی
طراحی تابلو تبلیغاتی


ثبت سفارش طراحی آنلاین


طراحی تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی معماری تابلو تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی
طراحی تابلو تبلیغاتی
طراحی تابلو تبلیغاتی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی

پروژه های مشابه