×
  11465  

طراحی معماری و سازه تابلو تبلیغاتی

اصول طراحی سازه بیلبورد تبلیغاتی

طراحی تابلو تبلیغاتی

طراحی سازه یک هنر مهندسی است، یکی از شاخه های این هنر مهندسی، طراحی سازه های تبلیغاتی است. تابلوهای تبلیغاتی از جمله طراحی سازه های تبلیغاتی در شهر هستند که در هویت بصری شهر تاثیر بسزایی دارند. در نظر گرفتن تعامل سازه و معماری در طراحی سازه این تابلو ها می تواند سازه های پر حجم این تابلو ها را با یک رویکرد مناسب معماری، بسیار جذاب تر نماید.

سرعت باد، شکل آیرودینامیک تابلو، وزن المان های تبلیغاتی، ارتفاع تابلو، نحوه عملکرد تابلو به صورت کنسول یا تیر دو سر ساده و ..... از عوامل مهم در طراحی سازه این تابلو ها می باشد.

طراحی سازه تابلو های تبلیغاتی از جلمه بناهایی هستند که نمی توان سازه و معماری آن ها را به روشنی تفکیک نمود. حتی ایده گرافیک تبلیغاتی در طراحی سازه های تبلیغاتی را نمی توان مختص رشته معماری یا گرافیک دانست.

طراحی این تابلو ها با استفاده از led و سلول های نوری، بسیار جذاب تر می باشد. می توان برای تامین انرژی برق این تابلو در محل های که برق رسانی نشده اند اما در معرض دید هستند، از سلول های خورشیدی استفاده نمود.

در شکل زیر نمونه ای از ایده هایی که بتوان از ساختار های شهری جهت پایگاه تابلوهای تبلیغاتی استفاده نمود، ارائه شده است. فرایند به عمل رساندن این ایده از نظر ضوابط اداری و شهردای همانند طراحی سازه دکل های مخابراتی بر روی بام ساختمان ها می باشد.

تصاویری از طراحی سازه تابلو های تبلیغاتی

طراحی سازه تبلیغاتی


در صورت موفقیت در طراحی یک بیلبورد تبلیغاتی کامل که تعاملی بین طراحی معماری، طراحی سازه، طراحی گرافیک، طراحی سیستم برق رسانی خودکار و طراحی جانمایی مناسب باشد، می توان یک المان مناسب شهری با استفاده معماری پایدار بدست آورد، که حتی اگر تبلیغاتی نیز بر روی آن نباشد، خود تابلو می تواند، یک المان شهری جذاب، آموزنده و تاثیر گذارباشد.

طراحی سازه تبلیغاتی

 طراحی تابلو تبلیغاتی

طراحی سازه یک بیلبورد تبلیغاتی باید به نحوی باشد که از ظاهر آن معلوم باشد که یک طراحی کامل و نقشه داشته است، نه آنکه پیمانکار جزء با تصمیمات محلی هرجا که احساس ضعف در سازه نموده است، المانی با مقاطع مختلف فولادی به آن جوش دهد. متاسفانه این نوع تابلوها که بعضا در سطح شهر دیده می شوند، مخصوصا هنگامی که روی آنها تبلیغ نیست، ظاهر شهر را از منظر شهری، آلوده می نمایند.

طراحی سازه تابلو تبلیغاتی

طراحی سازه تابلو تبلیغاتی

 طراحی تابلو تبلیغاتی

ایده های جذاب، کارا و آموزنده در طراحی و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی نقشی بسیار مهم دارند. کلمات، رنگ و تصاویر، نورپردازی هندسه معماری و سازه انواع بیلبورد ابزارهای اصلی طراحی سازه بیلبورد هستند.
ازجمله شرایط مرزی در اصول طراحی بیلبورد تبلیغاتی آن است که، از یکسو می بایست حداکثر توجه مخاطب را به محتویات تابلو بر اساس حداکثر سرعت مجاز گذر در نظر گرفت، از سوی دیگر باید در نظر داشت در اتوبان هایی که اتومبیل ها با سرعت های بالا حرکت می کنند، نباید شرایط تابلو به نحوی باشد که سبب حواس پرتی مخاطبان و بروز حوادث ناخوشایند شود.

 طراحی تابلو تبلیغاتی

نظر مهندسین مشاور طراحی معماری و طراحی سازه سرور استودیو این است که، وقتی سرعت حرکت وسایل نقلیه در یک معبر از حد خاصی بیشتر شد، سطح تابلو ها به هر نحو پوشانده شود و با کاهش سرعت مخاطبان مجدد، محتویات بیلبوردهای تبلیغاتی ظاهر شوند.

طراحی سازه تبلیغاتی

همواره در اکثر طراحی های معماری دو سوی معادله وجود دارد.
1- نیازهای کارفرما در طراحی آن اثر
2- رعایت حال مخاطبان آن اثر معماری
یک طرح معماری خوب، طرحی است  که دو سوی معادله تشکیل شده از شرایط مرزی فوق را ارضا نماید و کشوری پیشرفته فرهنگی می باشد که نگذارد کسی در طراحی فقط به یک سوی معادله فوق متمایل شود و در طراحی باید تعادل رعایت شود.
جهت روشن شدن مطلب فوق مثالی در قالب یکی از پروژه های تجاری، مهندسین مشاور طراحی معماری و طراحی سازه سرور استودیو ذکر می شود: در راستای طراحی یک پاساژ: کارفرما قصد آن داشت که هر چه بیشتر راهروها تنگ شوند تا پاساژ شلوغ تر به نظر آید یا برای مثال دستشویی در جایی قرار گیرد که مخاطب در هر صورت مجبور شود از تعداد بیشتری ویترین بازدید نماید و یا شماره پلاک ها را بدون نظم می گذاشت که مخاطب چشم به مغازه های بیشتری بیندازد، این در حالی است که یک طراح معمار با وجدان باید به نیازهای مخاطب این اثر معماری نیز توجه نماید. ولی مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که حق الزحمه معمار را کارفرما پرداخت می کند، اینجاست که احترام گذاشتن به قوانین، آیین نامه ها، استانداردها، حضور دستگاه نظارت و دستگاه اجرای حرفه ای جایگاه بسیار مهمی پیدا میکنند.

طراحی سازه تابلو تبلیغاتی

طراحی سازه تبلیغاتی

طراحی سازه تبلیغاتی

مهندسین مشاور سرور و همکاران، از ایده های کارفرمایان محترم جهت طراحی معماری و طراحی سازه بیلبوردهای تبلیغاتی استقبال نموده، آنها را پخته تر کرده و در نهایت بنایی تعاملی که معماری و سازه آن در شان تبلیغ و سطح شهر باشد، ارائه خواهد داد.
با کمال میل جهت طراحی معماری و سازه بیلبوردهای تبلیغاتی در خدمتتان هستیم.

طراحی و ساخت بیلبورد
اصول طراحی بیلبورد تبلیغاتی
ابعاد استاندارد بیلبورد
طراحی سازه بیلبورد
انواع بیلبورد
اندازه بیلبورد تبلیغاتی
مراجع اکثر تصاویر بالا سایت اینترنت می باشد.


خدمات مشابه