طراحی آسانسور شیشه ای
  1277  

طراحی معماری اسانسور الحاقی به ساختمان

طراحی آسانسور


مشخصات پروژه طراحی معماری اسانسور الحاقی به ساختمان

نام پروژه: طراحی معماری اسانسور الحاقی به ساختمان

نام کارفرما: مهندس عشقی فر

آرشیتکت: زهره بیات

تیم طراحی: زهره بیات| امیرحسین سرور| ریحانه حسینی

محل پروژه: مشا-دماوند

کاربری: مسکونی

متراژ: -

وضعیت: در حال ساخت

درخواست طراحی آسانسور با توجه به خواسته کارفرمای محترم جناب آقای مهندس عشقی فر در ماه آبان سال 1399 به شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران (سرور استودیو) اعلام گردید. پروژه در شهر مشا قرار داشت. طراحی معماری ویلا انجام شده بود و در حال ساخت بود ولی در طراحی معماری آن فضایی به منظور قرار گرفتن آسانسور در نظر گرفته نشده بود. بنابراین خواسته ی کارفرمای محترم طراحی آسانسور الحاقی به ساختمان موجود بود. با توجه به اینکه پروژه ساخته شده بود و پله نیز اجرا شده بود، ناگزیر طراحی آسانسوری در نما انجام شد. به دلیل قرار گرفتن آسانسور در نما، طراحی آسانسور شیشه ای که مانع دید نشود، از الویت های اصلی کارفرمای محترم بود.
 


طراحی آسانسور شیشه ای
طراحی آسانسور شیشه ای
طراحی آسانسور شیشه ای
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور الحاقی
طراحی آسانسور
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ