×

طراحی معماری اسانسور الحاقی به ساختمان

  2201  
طراحی آسانسور شیشه ای

نام کارفرما: مهندس عشقی فر

تیم طراحی: زهره بیات| امیرحسین سرور| ریحانه حسینی

محل پروژه: مشا-دماوند

کاربری: مسکونی

متراژ: -

وضعیت: در حال ساخت

درخواست طراحی آسانسور با توجه به خواسته کارفرمای محترم جناب آقای مهندس عشقی فر در ماه آبان سال 1399 به شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران (سرور استودیو) اعلام گردید. پروژه در شهر مشا قرار داشت. طراحی معماری ویلا انجام شده بود و در حال ساخت بود ولی در طراحی معماری آن فضایی به منظور قرار گرفتن آسانسور در نظر گرفته نشده بود. بنابراین خواسته ی کارفرمای محترم طراحی آسانسور الحاقی به ساختمان موجود بود. با توجه به اینکه پروژه ساخته شده بود و پله نیز اجرا شده بود، ناگزیر طراحی آسانسوری در نما انجام شد. به دلیل قرار گرفتن آسانسور در نما، طراحی آسانسور شیشه ای که مانع دید نشود، از الویت های اصلی کارفرمای محترم بود.
 

طراحی آسانسور شیشه ای
طراحی آسانسور شیشه ای
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور الحاقی
طراحی آسانسور

پس از مشخص شدن نیاز کارفرما، در تاریخ یکم آبان ماه، بازدید از پروژه انجام شد و در ادامه تعدادی از تصاویر پروژه که طی بازدید گرفته شده است، آمده. 

طراحی آسانسور الحاقی

طراحی آسانسور
سپس مدل اولیه پروژه با توجه به پلان های ارسال شده توسط کارفرما، عکس ها و ابعاد برداشت شده طی بازدید از پروژه، در نرم افزار رویت انجام شد. ابتدا با توجه به اطلاعات فنی آسانسور، ابعاد چاله ی آسانسور جانمایی آسانسور در پلان و نما برای کارفرما و مجری آسانسور آقای جوانی ارسال گردید. ابعاد آسانسوری که می توانست طراحی شود با توجه به محدودیت های پروژه و نیازهای کارفرما، مربعی با ابعاد 150 در 150 سانتی متر بود. اطلاعات فنی آسانسور به این ترتیب می باشد. درب اتومات بازشو از یک سمت و جک آن نیز در ضلع کناری درب قرار می گیرد.پس از تایید ایشان طراحی آسانسور شروع شد. اسانسور به دیل آن که مانع دید نشود، شیشه ای در نظر گرفته شد. پس از تایید کارفرما نقشه های اجرایی آسانسور طراحی شده برای ایشان ارسال شد.


طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور

ثبت سفارش نصب آسانسور در ساختمان های قدیمی

 


طراحی آسانسور شیشه ای
طراحی آسانسور شیشه ای
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور
طراحی آسانسور الحاقی
طراحی آسانسور

پروژه های مشابه