×

معماری سازه اجرا

نقشه های فاز دو معماری ساختمان

نقشه های فاز دو معماری شامل اطلاعات و جزئیات اجرایی از جمله جدول نازک کاری، پلان اندازه گذاری و سقف های کاذب، لایه بندی دیوارها، جزییات و نوع بازشوها، اتصالات و جزئیات نما و بزرگنمایی بخش های مختلف ساختمان(پله، آشپزخانه، سرویس و ..) می باشد. نقشه های فاز دو معماری توسط مهندس معمار طراحی و جهت اجرا به پیمانکاران مربوطه ارائه می شود. تمامی  نقشه های فاز دو معماری توسط تیم مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران به کمک نرم افزار رویت طراحی و مدلسازی می شوند.


پروژه های معماری سازه اجرا - سایر پروژه هادانش فنی معماری سازه اجرامقالات معماری سازه اجراخدمات معماری سازه اجرا