مدلسازی Bim
  4491  

مدلسازی BIM پروژه تجاری اداری

مدلسازی BIM در ساختمان


مشخصات پروژه مدلسازی BIM پروژه تجاری اداری

نام پروژه: مدلسازی BIM پروژه تجاری اداری

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

تیم طراحی: زهره بیات| امیرحسین سرور| ریحانه حسینی

محل پروژه: تهران

کاربری: تجاری_اداری

متراژ: 900 متر مربع

وضعیت: در حال ساخت

 پروژه با کاربری تجاری - اداری که معماری آن توسط آقای مهندس محمودی انجام گردیده جهت مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) دردسیپلین های سازه و معماری  به سرور استودیو مراجعه گردید. 
 
 


مدلسازی بیم
پلان ریزی CAD
متره و براورد در رویت
مدلسازی بیم
مدلسازی BIM
مدلسازی BIM
مدلسازی پلان بیم
مدلسازی سه بعدی BIM
مدلسازی سه بعدی BIM
مدلسازی سه بعدی BIM
پروژه BIM
پروژه BIM
مدلسازی Bim
پروژه های مشابه


مدلسازی سه بعدی BIM

مدلسازی سه بعدی BIM

مدلسازی بیم (BIM) یا اطلاعات ساختمان شامل مدلسازی بخش های مختلف از جمله  معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی است. یکی از مزایای مدلسازی به روش بیم (BIM) تشخیص تداخل بین اجزا و سیستم های مختلف و گزارش دهی از آنها می باشد. آز آنجا که مدلسازی به این روش در...

  3315  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ