×

طراحی و اجرای عایق حرارتی نما

  6919  

نام کارفرما: مختلف

محل پروژه: به شرح متن

کاربری: به شرح متن

متراژ: به شرح متن

وضعیت: به شرح متن


طراحی و اجرای عایق حرارتی

پروژه های عایق حرارتی نما  ( سامانه مرکب عایق حرارتی بیرونی )

External Thermal Insulation Composite System

نشانی پروژه : شهر جدید هشتگرد , فاز یک , آسمان , مهتاب جنوبی , آفتاب شرقی پلاک 37                               سال اجرا : 1388

طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : شهر جدید هشتگرد , فاز یک , آسمان , مهتاب جنوبی , آفتاب شرقی پلاک 37                               سال اجرا : 1388


طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : شهر جدید هشتگرد , فاز یک , آسمان , مهتاب جنوبی , آفتاب شرقی پلاک 37                               سال اجرا : 1388طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : شهر جدید هشتگرد , فاز یک , آسمان , مهتاب جنوبی , آفتاب شرقی پلاک 37                               سال اجرا : 1388

طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : دشت مشا , شهرک احسان , انتهای چهارم غربی               زمان اجرا : پاییز1390
 


طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : دشت مشا , شهرک احسان , انتهای چهارم غربی               زمان اجرا : پاییز1390
 

طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : دشت مشا , شهرک احسان , انتهای چهارم غربی               زمان اجرا : پاییز1390
 


طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
مشا سال 1391 مرحله ما قبل نهایی اتیکس           کارفرما مهندس شاکری متخصص save energy در ساختمان
 طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : شهرک غرب , بلوار فرحزادی , کوچه ناخدا محتاج              زمان اجرا : تابستان 1392

طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : شهرک غرب , بلوار فرحزادی , کوچه ناخدا محتاج              زمان اجرا : تابستان 1392
طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : شهرک غرب , بلوار فرحزادی , کوچه سادات             زمان اجرا : تابستان 1392

طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : مشا دشت 20        زمان اجرا : پاییز 1393


طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : مشا دشت 20        زمان اجرا : پاییز 1393

طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : مشا دشت 20        زمان اجرا : پاییز 1393طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : سعادت آباد , شهرک بوعلی                اتیکس در دیوار جانبی و سقف پارکینگ                            زمان اجرا : زمستان 1395

 

طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : سعادت آباد , میدان بوعلی                اتیکس در دیوار جانبی و سقف پارکینگ                            زمان اجرا : زمستان 1395


 
طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : سعادت آباد , شهرک بوعلی                اتیکس در دیوار جانبی و سقف پارکینگ                            زمان اجرا : زمستان 1395
طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : نارمک , میدان 40                 زمان اجرا : زمستان 1395

طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : نارمک , میدان 40                 زمان اجرا : زمستان 1395


طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : نارمک , میدان 40                 زمان اجرا : زمستان 1395


طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
نشانی پروژه : نارمک , میدان 40                 زمان اجرا : زمستان 1395
طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
         نشانی پروژه : ستارخان , شادمان                                   اتیکس در دیوار جانبی و سقف پارکینگ                   زمان اجرا : بهار 1396


طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
           نشانی پروژه : ستارخان , شادمان                                     اتیکس در دیوار جانبی و سقف پارکینگ                   زمان اجرا : بهار 1396
طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
                   نشانی پروژه : ستارخان , شادمان                                        اتیکس در دیوار جانبی و سقف پارکینگ                   زمان اجرا : بهار 1396طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics
                                                                              اتیکس در دیوار جانبی , شریعتی , سید خندان    شهریور  1396 در حال اجرا
طراحی و اجرای عایق حرارتی نما اتیکس Etics

اتیکس در دیوار جانبی , شریعتی , سید خندان    شهریور  1396 در حال اجرا
ثبت سفارش طراحی آنلاین


 پروژه های مشابه