×

طراحی و اجرای پله شیشه ای و آسانسور شیشه ای

  617  
راه پله شیشه ای

نام کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: تهران

کاربری: اداری

متراژ: 600 متر مربع

وضعیت: اجرا شده

طراحی پله شیشه ای با فریم آهنی همراه با جایگیری باکس آسانسور جهت بازسازی و اصلاح پله قدیمی

راه پله شیشه ای
راه پله شیشه ای
راه پله شیشه ای
راه پله شیشه ای
راه پله شیشه ای
راه پله شیشه ای

طراحی پله شیشه ای یکی از خواسته های کارفرما در بازسازی ساختمان اداری میرعماد بود. الحاق آسانسور برای رفت و آمد نیز از چالش های پیشرو در کنار ساختار سازه ای پله محسوب می شد که این امر روند طراحی پله شیشه ای را پیچیده تر می کرد. پس از طراحی و بررسی واریانت های مختلف پله در بازسازی ساختمان قدیمی میرعماد به صورت یو(U) که در مرکز آن باکس آنساسور تعبیه شده بود، انجام گرفت. تمامی فریم های استفاده شده در کف پله های شیشه ای آهن بوده که از پروفیل نبشی در آن استفاده شده که شیشه را در خود جای داده است. شیشه کف پله ها از شیشه سکوریت بوده که در صورت ضربه و شکستن شیشه تنها در جای خود خورد میشود و ریزشی نخواهد داشت.


راه پله شیشه ای
راه پله شیشه ای

راه پله شیشه ای
راه پله شیشه ای

ثبت سفارش نصب آسانسور در ساختمان های قدیمی


راه پله شیشه ای
راه پله شیشه ای
راه پله شیشه ای
راه پله شیشه ای
راه پله شیشه ای
راه پله شیشه ای

پروژه های مشابه