3900  

عایق رطوبتی نما

عایق رطوبتی نما ساختمان


مشخصات پروژه عایق رطوبتی نما

نام پروژه: عایق رطوبتی نما

نام کارفرما: به شرح متن

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: 

کاربری: 

متراژ: 

وضعیت: 


پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ