طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
  73  

طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی لنداسکیپ مجتمع مسکونی کهریزک


مشخصات پروژه طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی کهریزک

نام پروژه: طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی کهریزک

نام کارفرما: جناب آقای حقیقی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: تهران | کهریزک

کاربری: مسکونی

متراژ: 6800 متر مربع

وضعیت: درحال اجرا

طراحی محوطه مجتمع مسکونی کهریزک که شامل جانمایی پارکینگ و فضای سبز می باشد.


طراحی پلان لنداسکیپ مجتمع مسکونی
طراحی پلان لنداسکیپ مجتمع مسکونی
طراحی پلان لنداسکیپ مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی زمین ورزشی در مجتمع مسکونی
طراحی الاچیق مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی زمین ورزشی در مجتمع مسکونی
طراحی الاچیق مجتمع مسکونی
اجرای مجتمع مسکونی کهریزک
اجرای مجتمع مسکونی کهریزک
اجرای مجتمع مسکونی کهریزک
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ