×

طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی کهریزک

  870  
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی

نام کارفرما: جناب آقای حقیقی

محل پروژه: تهران | کهریزک

کاربری: مسکونی

متراژ: 6800 متر مربع

وضعیت: درحال اجرا

طراحی محوطه مجتمع مسکونی کهریزک که شامل جانمایی پارکینگ و فضای سبز می باشد.

طراحی پلان لنداسکیپ مجتمع مسکونی
طراحی پلان لنداسکیپ مجتمع مسکونی
طراحی پلان لنداسکیپ مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی زمین ورزشی در مجتمع مسکونی
طراحی الاچیق مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی الاچیق مجتمع مسکونی
طراحی زمین ورزشی در مجتمع مسکونی
اجرای مجتمع مسکونی کهریزک
اجرای مجتمع مسکونی کهریزک
اجرای مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی مجتمع مسکونی کهریزک در 6 بلوک 6 طبقه طراحی شده و هم اکنون در حال اجرا می باشد. درادامه روند طراحی، طراحی لند اسکیپ مجتمع مسکونی که شامل طراحی سردر ورودی، فضای پارکینگ برای مهمانان و فضای سبز مجتمع بود، آغاز شد. با توجه به درخواست کارفرما بخش اعظم باقی مانده از زمین باید به پارکینگ سرپوشیده اختصاص پیدا می کرد و پس از آن سایر بخش های باقی مانده جهت زمین بازی برای کودکان و زمین ورزش برای جوانان طراحی شد. هم چنین مسیری هموار به عنوان جاده سلامت نیز در نظر گرفته شد تا بتوان در کل محوطه مجتمع پیاده روی کرد. با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه در نظر گرفتن باغچه برای کاشت گیاهان صورت گرفت که موجب تلطیف هوا شود.


جانمایی فضاها در طراحی لنداسکیپ مجتمع مسکونی کهریزکدید از بالای طراحی لنداسکیپ مجتمع مسکونیطراحی سر در ورودی برگرفته شده از طراحی نماطراحی فضای بازی کودکانطراحی زمین ورزشی در مجتمع مسکونیطراحی آلاچیق در طراحی فضای لند اسکیپ مجتمع مسکونیثبت سفارش طراحی آنلاین


طراحی پلان لنداسکیپ مجتمع مسکونی
طراحی پلان لنداسکیپ مجتمع مسکونی
طراحی پلان لنداسکیپ مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی زمین ورزشی در مجتمع مسکونی
طراحی الاچیق مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
طراحی فضای سبز مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی سر در ورودی مجتمع مسکونی
طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی فضای بازی در مجتمع مسکونی
طراحی الاچیق مجتمع مسکونی
طراحی زمین ورزشی در مجتمع مسکونی
اجرای مجتمع مسکونی کهریزک
اجرای مجتمع مسکونی کهریزک
اجرای مجتمع مسکونی کهریزک

پروژه های مشابه