×

اجرای اتیکس در نمای ساختمان، اولین اتیکس علمی در ایران

  6829  

نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن

محل پروژه: هشتگرد

کاربری: مسکونی

متراژ: 2000 مترمربع، 16 واحد

وضعیت: ساخته شده تابستان 1388


آقای مهندس بهشاد زعفرانی، اولین اجرا کننده نماهای عایق رطوبتی و حرارتی اتیکس در ایران، از مجریان قوی مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران، در سال 1388 نمای ساختمان زیر را با استفاده از مصالح و نظارت مستقیم کارخانه grupopuma در راستای مزایای گفته شده استفاده از عایق حرارتی در نما، در شهر جدید هشتگرد اجرا نمودند. این اولین اجرای etics در ایران می باشد که نظارت کیفیت آن را مزکز تحقیقات ساختمان و دانشگاه برلین به عهده داشت. کارفرمای این پروژه شرکت سرمایه گذاری مسکن بود.اجرای اتیکس در نمای ساختمان، اولین اتیکس علمی در ایران


اجرای اتیکس در نمای ساختمان، اولین اتیکس علمی در ایران


اجرای اتیکس در نمای ساختمان، اولین اتیکس علمی در ایران


اجرای عایق حرارتی grupopumaاجرای نمای اتیکس عایق حرارتی

 

ثبت سفارش طراحی آنلاینپروژه های مشابه