محافظ آسانسور در کف اجرای آسانسور در شهرک راه آهن 1 آسانسور در ساختمان 5 طبقه آسانسور در شهرک راه آهن آسانسور شهرک راه آهن از بالا آسانسور شهرک راه آهن 2 آسانسور و حفاظ تابلو برق آسانسور
  5151  

نصب آسانسور در ساختمان

نصب آسانسور در ساختمان قدیمی


مشخصات پروژه نصب آسانسور در ساختمان

نام پروژه: نصب آسانسور در ساختمان

نام کارفرما: به شرح متن

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: شهرک راه آهن

کاربری: مسکونی

متراژ:  به شرح متن

وضعیت: اتمام


محافظ آسانسور در کف
اجرای آسانسور در شهرک راه آهن 1
آسانسور در ساختمان 5 طبقه
آسانسور در شهرک راه آهن
آسانسور شهرک راه آهن از بالا
آسانسور شهرک راه آهن 2
آسانسور و حفاظ
تابلو برق آسانسور
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ