طراحی معماری دامپروری طراحی معماری دامپروری طراحی معماری دامپروری طراحی دامپروری
  175  

طراحی دامپروری

طراحی دامپروری صنعتی


مشخصات پروژه طراحی دامپروری

نام پروژه: طراحی دامپروری

نام کارفرما: جناب آقای خوییان

آرشیتکت: زهره بیات

تیم طراحی: زهره بیات | امیر حسین سرور

محل پروژه: کردان

کاربری: صنعتی

متراژ: 10000

وضعیت: در حال طراحی

طراحی دامپروری در کردان در حال انجام است.


طراحی معماری دامپروری
طراحی معماری دامپروری
طراحی معماری دامپروری
طراحی دامپروری
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ