×

طراحی دامپروری

  742  
طراحی معماری دامپروری طراحی معماری دامپروری طراحی معماری دامپروری طراحی دامپروری

نام کارفرما: جناب آقای خوییان

تیم طراحی: زهره بیات | امیر حسین سرور

محل پروژه: کردان

کاربری: صنعتی

متراژ: 10000

وضعیت: در حال طراحی

طراحی دامپروری در کردان در حال انجام است.

طراحی سه بعدی دامپروری

فضاهای مورد نیاز در این دامپروری عبارتند از فضایی مناسب گوسفندان که شامل فضای بسته و باز( اصطلاحا بهارخواب) می باشد. فضای پادوک نیز برای نگه داری اسب ها در نظر گرفته شده است. همچنین فضایی در قسمت بالای زمین که در ارتفاعی بیشتر از قسمت های صنعتی قرار دارد، به منظور طراحی و ساخت یک خانه در نظر گرفته شده است. که در پلان زیر ریزفضاهای مورد نیاز را مشاهده می کنید.


طراحی معماری دامپروری

طراحی دامپروی به صورت سه بعدی برای درک بهتر فضاها و نیازها انجام شد که به صورت شماتیک و بدون جززیات و فقط برای نشان دادن کلیات صورت گرفته است.


طراحی سه بعدی دامپروری
طراحی دامپروری
طراحی معماری دامپروری
ثبت سفارش طراحی آنلاین


طراحی سه بعدی دامپروری

پروژه های مشابه