×

طراحی پت شاپ لوسی

  635  
طراحی داخلی پت شاپ

نام کارفرما: بخش خصوصی

تیم طراحی: تیم طراحی مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران

محل پروژه: تجریش

کاربری: پت شاپ

وضعیت: درحال ساخت

طراحی و بازسازی دکوراسیون داخلی پت شاپ

طراحی پت شاپ
طراحی پلان پت شاپ
نما و مقطع پلان پت شاپ
طراحی فضای مدیریتی پت شاپ
طراحی فضای مدیریتی پت شاپ
طراحی فضای مدیریتی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
بازدید اولیه از پروژه پت شاپ
طراحی پت شاپ

روند طراحی پت شاپ


برای طراحی پت شاپ  در مرحله اول لازم است از فضا بازدید شود.سپس بعد از برداشت اولیه از فضای پت شاپ که شامل ابعاد و اندازه برسی نقاط قوت وضعف پروژه وارد مرحله بعدی  می شود که با ابعاد اندازه های برداشت شده مدل سه بعدی آن در نرم افزار رویت(BIM)  ساخته می شود ویک مدل سه بعدی خام  از فضای داخلی پت شاپ آماده می شود.

طراحی پت شاپ


بازدید اولیه از پروژه پت شاپطراحی پت شاپ با توجه به نیاز های  کارفرما  با در نظر گرفتن اصول طراحی پت شاپ انجام می شود. در این مرحله با توجه به اطلاعات به دست آمده تیم طراحی ایده های  خود را به صورت جداگانه ارائه می دهند و با توجه به ایده های  داده شده تجزیه تحلیل می شود وسپس وارد مرحله طراحی ثانویه می شود؛فروشگاه مدنظر درخیابان تجریش میدان قدس قرار دارد ودارای ابعاد ۴.۳۰ متردر۲۰ مترودارای متراژکلی ۸۶ مترمربع می باشد.

در ادامه روند طراحی پلان پت شاپ این مجموعه طراحی شده با در نظر گرفتن مسیرحرکتی وتعریف فضای ورودی  برای این فضا بوده.همانطور که در پلان مشاهده می شود ، دو ویترین  با اندازه های متوسط در دوطرف ورودی اصلی طراحی شده همچنین با استفاده ازسه تا قفسه دروسط یک مسیر حرکتی  رفت  وبرگشتی  ایجاد شده؛ قفسه های دیواری با ابعاد واندازه های مختلف در دوطرف مغازه درنظر گرفته شده است.این فروشگاه به سه قسمت کلی تقسیم می شود  ویترین ها ،سالن فروش و بخش مدیریت همچنین این فروشگاه از نظر کالاهای مورد نیاز پت به بخش های مختلف تقسیم شده است برای مثال بخش غذاها از بخش لباس ها تفکیک شده اند حتی همین بخش ها به بخش های دیگری تقسیم شده اند مثلا در بخش خوراکی ها غذای خشک ازغذاهای تر جداشده است.

 

طراحی پلان پت شاپ


دو طرف ابتدا بخش میانی برای فروش غذاهای خشک بسته بندی یا باز استفاده شده دربخش میانی سالن هم درابتدا وهم درانتها غذاهای تر روی سه قفسه چهار طبقه ای به فروش میرسد؛ صندوق این فروشگاه در سمت راست قسمت میانی قرار گرفته شده است؛ سمت چپ انتها سالن فروش برای قلاده و لباس چهار نوع حیوان خانگی از قبیل  جوندگان ، پرندگان ،سگ وگربه  در نظر گرفته شده است سمت راست انتهای سالن فروش برای نگهداری موقت حیوان خانگی طراحی شده است وبخش مدیریت درانتهای سالن قرارگرفته است.
 

نما و مقطع پلان پت شاپ

 

طراحی  دکوراسیون داخلی پت شاپ


طراحی  دکوراسیون  داخلی  پت شاپ  انجام شده برای چهار مجموعه از حیوانات خوانگی سگ ،گربه ،جوندگان وپرندگان در نظر گرفته شده وبا استفاده از قفسه بندی و تفکیک فضاهای  هر بخش سعی شده تا  بهترین عملکرد بین قفسه ها  و فضا برای خرید مشتریان ایجاد شده برای القاع حس طبیعی از رنگ سبز ومسیر حرکت که با چمن مصنوعی و به شکل موج دارایجاد شده وهمچنین ازعکس های ازانواعی از حیوانات خانگی در ابعاد مختلف و شکل های مختلف در تمام بخش های پت شاپ قرار داده شده است.
 

طراحی فضای مدیریتی پت شاپ
طراحی فضای مدیریتی پت شاپ
طراحی فضای مدیریتی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ

 

طراحی نما بیرونی پت شاپ


طراحی بیرونی این پت شاپ به صورت مدرن طراحی شده این فروشگاه با یک تابلوی استخوان شکل ونماد هایی مثل پنجه وحیوانات استفاده شده است که باعث می شود این فروشگاه از بقیه فروشگاه ها متمایز شود.


طراحی پت شاپ
طراحی پلان پت شاپ
نما و مقطع پلان پت شاپ
طراحی فضای مدیریتی پت شاپ
طراحی فضای مدیریتی پت شاپ
طراحی فضای مدیریتی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
طراحی دکوراسیون داخلی پت شاپ
بازدید اولیه از پروژه پت شاپ
طراحی پت شاپ

پروژه های مشابه


طراحی داخلی پت شاپ

طراحی داخلی پت شاپ

بازسازی دکوراسیون داخلی پت شاپ استفاده از تجهیزات موجود و اصلاح پلان و سیرکولاسیون یکی از مواردی که در طراحی این پت شاپ در نظر گرفته شد، استفاده از تعدادی قفسه و میز موجود بود. در طراحی سعی شد تا بهترین و عملکردی ترین چیدمان را برای قفسه ها و میز ها در...

  2332