بازسازی سرویس بهداشتی با میکروسمنت
  768  

بازسازی سرویس بهداشتی

بازسازی سرویس بهداشتی


مشخصات پروژه بازسازی سرویس بهداشتی

نام پروژه: بازسازی سرویس بهداشتی

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: خیابان فلسطین

کاربری: اداری

متراژ: 

وضعیت: اجرا شده

طراحی و بازسازی سرویس بهداشتی یکی از خدمات مهندسین مشاور سرور استودیو است.


بازسازی سرویس بهداشتی با میکروسمنت
بازسازی سرویس بهداشتی با میکروسمنت
بازسازی سرویس بهداشتی با میکروسمنت
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ