×
  5924  

طراحی معماری و اجرای مجموعه سوارکاری

در راستای طراحی معماری و اجرای مجموعه سوارکاری و سازه های خاص به صورت پیمان مدیریت، قالب خدمات این مهندسین مشاور در صفحات پیمان مدیرت و  مشارکت در ساخت ارائه شده است، از جمله نمونه های اجرا شده در این زمینه می توان به پروژه طراحی وساخت مانژ سوارکاری شید اسب کیان در لواسان و طراحی و اجرای پادک بیضی سوارکاری در هشتگرد اشاره نمود. در قسمت پروژه های وبسایت سرور استودیو می توانید این پروژه ها را مشاهده نمایید.
حال می توانید نمونه هایی از مجموعه باشگاه های سوارکاری را جهت گرفتن ایده مشاهده کنید.


مجموعه باشگاه اسب سواری
مجموعه باشگاه اسب سواری
مجموعه باشگاه اسب سواری
مجموعه باشگاه اسب سواری
مجموعه باشگاه اسب سواری
طراحی باشگاه اسب سواری
طراحی باشگاه اسب سواری
طراحی باشگاه اسب سواری
طراحی باشگاه اسب سواری
طراحی باشگاه اسب سواری
طراحی باشگاه اسب سواری


خدمات مشابه