×
  6842  

طراحی وساخت کلبه چوبی مدیریت پیمان

مدیریت پیمان با یک مجری ذیصلاح  می تواند از مشکلات بسیاری که معمولا در طول یک پروژه (مخصوصا در زمان انتهای پروژه) بین کارفرما و پیمانکاران بوجود می آید، پیشگیری کند.مشارکت در ساخت، احتیاج به سرمایه گذاری یک سازنده در زمینه ساخت دارد و به نسبت ورود سرمایه ی او، درصد بازگشت پروژه به مالک و سازنده تفاوت خواهد نمود. اما می توان گفت طراحی و اجرای تخصصی یک ساختمان، می تواند توسط متخصصینی انجام شود که لزومی ندارد، انها آورنده سرمایه ساخت آن بنا باشند. یکی از نقدهایی که به مشارکت ساخت وارد می شود، که در واقع آن سرمایه شخص سازنده است که باعث می شود ورود کند به ساخت یک بنا، نه تخصص او در طراحی معماری و اجرا. چه بسا مهندسان و متخصصانی هستند که بواسطه نداشن آن سرمایه نمی توانند خدمات خود را به کارفرمایان با قیمت مناسب نشان دهند و از سوی مقابل یک سازنده هر چند از تعدادی طراح استفاده می کند اما درنهایت سلیقه های او به طرح حاکم خواهد شد. البته مشارکت در ساخت مزایایی نیز دارد که در صفحه مشارکت در ساخت به آنها پرداخته شده است. بنابرای می توان بر اساس نوع سلایق و نحوه مدیریت کارفرما و میزان نقدینگی او، یک پروژه را به جای مشارکت در ساخت، به صورت پیمان مدیرت تعریف نمود.

مشارکت در ساخت

در راستای شناخت آفت های انجام پروژه به صورت مدیریت پیمان، باید پروژه در مرحله طراحی با یک برنامه زمانبندی جامع و برنامه تزریق مالی ارائه شود. می بایست قیمت های برآورد شده، محل تهیه آن و .... کاملا به صورت روشن به کارفرما ارائه شود. فاکتورهای هزنیه ها به نحوی شفاف به کارفرما ارائه شود که هر زمان کارفرما قصد استعلام داشت و یا توانست به هر دلیل با هزنیه ای کمتر، موارد لازم را تهیه کند، دست او در این امر باز باشد. در اینصورت شک کارفرما دیگر نسبت به درصد پیمان مدیریت ارائه شده از سوی مدیریت پیمان کمتر می شود.

مدیریت پیمان

آفت دیگر آن است که کارفرما اگر خواست در طول پروژه هزنیه خرید بعضی موارد را افزایش دهد، دیگر نگران پرداخت درصد اضافه بهای مورد خریداری شده به مدیریت پیمان نباشد. در واقع در صورتی فقط باید حق الزحمه مدیریت پیمان افزایش یابد که خدمات او بیشتر شود. جهت رفع این آفت، باید بر اساس یک برآورد مالی از کل هزینه انجام پروژه با دقت قابل قبول، مجموعه پیمان مدیریت یک درصدی را به کارفرما اعلام دارد و یک رقم ثابت اعلام شود، حال در طول انچام پروژه، در صورتیکه کارفرما تغییراتی در افزایش قیمت خریدهای مربوط به انجام پروژه داشته باشد، دیگر آن هزینه ثابت مدیریت پیمان افزایش نخواهد یافت.

سازمان نظام مهندسی استان تهران
سرمایه ساخت
مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران آماده ارائه خدمات به صورت پیمان مدیریت در قالب فوق می باشد، از سوی دیگر این مجموعه مجری ذیصلاح پایه یک سازمان نظام مهندسی استان تهران می باشد.


خدمات مشابه