×
  5752  

مدیریت پیمان طراحی و اجرای ویلا

می توان گفت اصولی ترین روش طراحی و ساخت ویلا با طراحی معماری، طراحی سازه، سیستم تاسیساتی و برق مناسب، آن است که ابتدا کارفرما  پروپوزالی از نیازها و خواسته های خود تهیه کرده و به مهندسن مشاور دهد. مهندسین مشاور نیازهای او را با توجه به زمین موجود، ضوابط شرح تفضیلی منطقه مورد نظر ساخت و بودجه مورد نظر ساخت ویلا تطبیق داده و با یک تفاهم نامه چندین طرح مستقل معماری فاز صفر، همراه با برنامه زمانبندی و بودجه اجرای هر یک از طرح ها به کارفرما دهد. پس از آن یکی از طرح ها از سوی کارفرما انتخاب شده و در نهایت با برآورد دقیق زمان انجام و هزینه ساخت ویلا با توجه به تهیه نقشه های فاز یک، قرار داد پیمان مدیریت ویلا، یا ساخت ویلا به صورت EPC آغاز شود.
مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران، نمونه ای از روند فوق را در حال حاضر در ساخت ویلایی در پردیس با کارفرمایی که خود علاقه به کنترل پروژه از طریق برنامه های زمانبندی و مالی اراه شده دارد، مشغول به فعالیت است. در این قسمت پروپوزال طراحی و ساخت ویلا  که از سوی کارفرمای محترم، آقای مهندس نوشاد احمدی به این مهنسدین مشاور ارائه شده است، قابل دانلود و بازدید است.
 
در ادامه تعدادی از طرح های فاز صفر طراحی و اجرای ویلا در پردیس و جدول مقایسه قیمتی و زمانبندی انجام پروژه، جهت بررسی کارفرما ارائه شده است.

طراحی و ساخت ویلا، پیمان مدیریت ویلا به صورت EPCطراحی و ساخت ویلا، پیمان مدیریت ویلا به صورت EPC


طراحی و ساخت ویلا، پیمان مدیریت ویلا به صورت EPC


در ادامه، صفحات اصلی ارائه طرح فاز صفر در جواب پروپوزال کارفرمای محترم، ارائه شده است:

طراحی و ساخت ویلا
پیمان مدیریت ویلا
طراحی و ساخت ویلا، پیمان مدیریت ویلا به صورت EPCطراحی و ساخت ویلا، پیمان مدیریت ویلا به صورت EPC


طراحی و ساخت ویلا پردیس


خدمات مشابه